james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Ihminen on töissä elämänsä parhaimmat tunnit?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 16.9.1998 , klo 16.29

Keskustelussa suomen kieltä koetellaan?

    Kielessämme on alettu käyttää monentapaisia sanayhdistelmiä, joissa maailma ei enää jakaudu totuttuihin luokkiin. Päivän trendikäs hybriidipyörä ei ole maastopyörä eikä tavallinen pöyrä, vaan jotakin niiden väliltä. Ravintoloissa muodissa olevassa fuusiokeittiössä maailma ei ryhmity erilliseen suomalaiseen keittiöön, intialaiseen tai italialaiseen keittiöön - annoksessa sulautetaan tyynesti - ne kaikki.

Päivän sana on etätyö - jossa työtä ei tehdä enää vain erillisillä työpaikoilla - määrättyinä kellonaikoina - vaan osa työstä tapahtuu tietoverkkoja hyödyntäen missä ja milloin kukin valitsee. Etätyökin onkin ajan ilmiöille tyypillisesti hybriidi tai fuusio siinä mielessä, että se ei poista fyysistä työpaikkaa vaan ainoastaan yhdistää siihen mahdollisuuden työskennellä toisinaan muuallakin. Suomessa arvioidaan olevan tällä hetkellä 220 000 etätyöntekijää eli kymmenes työvoimasta. Viimeisimmän arvion mukaan etätyötä voisi ainakin osittain tehdä heti 450 000 ja lähitulevaisuudessa jopa 820 000 suomalaista - eli 20 tai 40 prosenttia työntekijöistä.

Etätyön lähtökohta on se, että vaikka ihminen on työsuhteessa johonkin yritykseen, hänen ei tarvitse alistaa koko elämänsä työlle, vaan vapaus rytmittää päiviensä muitakin sisältöjä säilyy. Etätyön tarkoitus on lisätä ihmisen ajallista ja paikallista vapautta. Kun ihminen kokee työtapansa mielekkäämmäksi, myös yritykset hyötyvät. Työn laadussa ei ole lopulta kysymys vähemmästä kuin ihmisen elämän laadusta. Ihminen on töissä elämänsä parhaimmat tunnit. Työelämän mielekkääksi tai mielipuoliseksi kokeminen vaikuttaa ratkaisevasti koko elämän tarkoituksellisuuteen.

On tärkeää, että ihminen pystyy etätyön lisäksi työetääntymään. Etätyön ohella elämään on mahduttava epätyötä, omaa puuhastelua, jonka kautta elämä myös koetaan arvokkaaksi. Etätyö ei saisi myöskään eristää sosiaalisesti. Suomalaisessa keskustelussa tietoyhteiskunnasta lähes kaikki tahot ovat lausuneet näkemyksensä kehityksen vaikutuksista edustamansa asian kautta. Ammattiyhdistysliike on työn kohdalla tärkein poikkeus, joka ei ole ilmaissut työntekijöille käsitystään verkottumisen vaikutuksesta työmuotoihin. Tämä käsitys vaikuttaa yhä enemmän siihen, miten työntekijöiden oikeuksia voisi verkostoajassa parhaiten puolustaa.

Keskustelu tulee koettelemaan suomen kieltä. Kun työ muuttuu lähivuosina rajusti ja perinteiset erottelut tulevat kelvottomiksi, kuulemme varmasti monia toinen toisistaan trendikkäämpiä ja hirviömäisempiä yhdistelmiä sanoista. Uusien ilmiöiden kuvaaminen on aluksi tällaista, mutta näitä sanoja tarvitaan, koska niiden avulla sentään yritetään jäsentää tapahtuvaa ja suunnata sitä. Myöhemmin kun maailma on jo muuttunut rittävästi, silloin keksittyjen sanojen etuliiteet lakkaavat viittaamasta mihinkään. Samoin käy etätyön: sen yleistyessä siitä tulee meille yksinkertaisesti työtä. Mutta ennen kuin näin käy, tarvitsemme yhteistä pohdintaa ja jäsennystä käynnissä olevasta, jotta voimme ohjata sitä inhimillisesti rikastuttavaksi. Sitten kun etätyö on jo muuttanut tapamme elää, ei sanoilla tee enää paljon. Teot ovatkin jo tapahtuneet: nyt on sanojen aika.


Copyright © Cloverapilaset 1999