james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Eläkemaksatukset romahduttaa maailman pörssit?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 30.12.1998 , klo 7.50

Rahoitusmaailman huolet -- eivät ole ohi?

    Rahoitusmaailman huolet eivät vielä ole ohi, vaikka maailman pankit ja pörssit selviäisivätkin kunniallisesti vuoden 2000 mullistuksista. Heti perään tulee toinen, ehkä vakavampikin uhka: suuret ikäluokat vanhenevat ja alkavat vuoden 2010 paikkeilla kysellä eläkkeittensä perään. Miten käy pörssikurssien, kun eläkeläiset alkavat nostaa rahojaan osakkeisiin sijoittaneista eläkerahoista?

Hurjimmissa arveluissa eläkkeitten maksatus romahduttaa maailman pörssit. Ajatuksenjuoksu kulkee niin, että pörssikurssit voivat pudota rajusti, jos isot eläkerahastot alkavat yhtä aikaa myydä osakeomistuksistaan. Eläkerahoja sijoittavien rahastojen täytyy ennakoida lisääntyvä eläkkeitten ulosmaksu ja hoitaa sijoituksiaan varman päälle: rahastojen on hyvissä ajoin muutettava salkkujensa painotusta osakkeista korkosijoituksiin, jotta ne eivät pakkotilanteessa joudu myymään osakkeitaan huonoon hintaan. Maailman eläkerahastoissa on sijoitettuna tuhansia miljardeja markkoja.

Amerikkalaisten eläkerahastojen varoista noin puolet on sijoitettu osakkeisiin. Loppuosa on joukkovelkakirjalainoissa ja kiinteistöissä. Valtaosa suurimmista rahastoista on amerikkalaisia, sillä useimmissa Euroopan maissa eläkevaroja ei ole kerätty rahastoihin, vaan eläkkeet maksetaan aikoinaan suoraan veroista.

Kauhuskenaarion todennäköisyyttä vähentää se, että Yhdysvalloissa suurten ikäluokkien osuus koko väestöstä ei ole yhtä merkittävä kuin Euroopassa. Paineita puolestaan tulee Japanista, sillä siellä yli 65-vuotiaiden osuus koko väestöstä kasvaa ensi vuosituhannen alkupuolella nopeammin kuin missään muualla.

Tulevaisuuden arviointia vaikeuttaa se, että kehitykseen vaikuttaa iso joukko muuttujia. Yksi on se, että Kiinan ja Intian kaltaisissa suurissa kehittyvissä kansantalouksissa nuorten osuus koko väestöstä on suurempi kuin kehittyneissä maissa. Pelot ovatkin aiheettomia, jos Venäjälle, Kiinaan ja Intiaan ensi vuosituhannen alkupuolella kehittyy keskiluokka, joka rupeaa säästämään eläkkeitä. Silloin uusien maiden uudet eläkerahastot ostavat amerikkalaisten eläkeläisten osakkeet ja meno jatkuu ensisellään - tai sitten ei?

Kyse on hiljaisesta ulosmaksuvirran lisäyksestä? Se merkitsee, että rahastot sijoittavat nettomääräisesti vähemmän. Rahastoissa pyörivän absoluuttisen rahamäärän arvellaan kasvavan koko ajan, sillä suuret ikäluokat eivät ole kovin paljon seuraavia ikäluokkia suurempia. Nekin jatkavat elämäänsä ja sijoittavat rahojaan?


Copyright © Cloverapilaset 1999