james.gif ( 3021 bytes) apostolisesti: afterit
viikon motto: mitä se on
valitut palat: lehtileikkeet

 

Lehtileikkeitä -- V a l i t u t  P a l a t  -- Koosteita
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 25.8.1999 , klo 19:14

Lehtileikkeitä on koossa jo useita kymmeniä. Alla oleva luettelo kertoo jokaisen leikkeen aiheen. Mutta mistä aloittaa kun leikkeitä on niin monta? valitut_palat.jpg (7485 bytes) Olisi hienoa, jos voisi pistäytyä sivulla ja antaa sattuman poimia esille sellaisen leikkeen, josta vaikkapa saisi kimmokkeen hakea lisää - arvottavaksi. Tekstin kahlaaminen ei ole mikään kiva homma. Siispä - kokeile vieressä olevaa orjaparia ja katso mitä he kaivavat esille luettavaksi. Jutut ovat niitä samoja kuin luettelossakin mutta nyt vaan sattuman sormi pistää orjat töihin. Kaikkein uusimmat leikkeet löytyvät apostolisesta uutiskeosta.

Sisällysluettelo - aiheiden kuvaukset:

Mutta - missä sitten se hyvinvointi näkyy?

  Ikään kuin laivojen rakentaminen olisi tämän elämän tarkoitus, mutta laivaristeilylle osallistuminen - eli laivojen käyttö - syntiä. Ikään kuin aikakausilehtipaperien ja sohvien valmistaminen lisäisi hyvinvointia, mutta aikakausilehtien lueskelu sohvalla ei.

Suomella menee paremmin kuin pitkään aikaan. Suomen 500 suurimman yrityksen tulos on kaikkien aikojen muhkein. Koko kansantalous kasvaa EU'n huippuvauhtia. Miksi sitten niin harva hymyilee? Suomen kilpailukyky vaatii kuulemma pitempiä työpäiviä. Vaatiiko hyvinvointi?

Työsuhteet - paras arvo irti ihmistuotteesta

  Yrityksen ja yksilön välillä on kehittymässä uudenlainen yhteys. Työnantajan ja työntekijän yksipuolinen riippuvuussuhde muuttuu kaksisuuntaiseksi. Käytetään termiä - win-win - eli suhde kestää niin kauan kuin molemmat osapuolet arvioivat hyötyvänsä siitä. Nykyisin yritykset arvostavat aloitekykyä. Yrittäjyys ja yrittäminen korostuvat - liiketoiminnan ymmärtäminen, ihmissuhdetaidot, kielitaito ja ainakin kohtuullinen tietotekniikan hyväksikäyttö. Jonkun alueen asiantuntemus on perusedellytys yhteistyölle.

Johtamismittareiden lisäksi organisaatioon saadaan yhteinen kieli henkilöstötilinpäätösten myötä, jolla esimiestyöstä voidaan puhua. Se puolestaan tuo mukanaan avoimempaa keskusteluilmapiiriä ja tavoitteet tulevat enemmän yhteisen keskustelun piiriin. Mittaristo vilkastuttaa myös johtoryhmätason keskustelua henkilöstöasioista?

Työelämä tarvitsee vahvoja persoonia?

  Kirjassa, Virtahepo työpaikalla, keskeinen teema on kasvussa, oman oikean persoonan löytämisessä. Lähtökohtana on lapsena kehitetyt selviytymismallit, jotka seuraavat ihmistä työpaikalle. Kaikki kantavat valeminää mukanaan työpaikoille. Vasta kuin niiden aiheuttamat lieveilmiöt - virtahevot - nostetaan pöydälle, voi yhteisö ja yksilö kehittyä.

Työn käsite on muuttunut - olisi tärkeää pohtia myös työntekijän käsitettä. Tulevaisuuden työntekijältä vaaditaan itsenäisyyttä, luovuutta ja yrittäjyyttä. Persoonastaan epävarmat ihmiset ohjautuvat ulkoa ja kysyvät, miten voisivat sopeutua ja saada sitä kautta hyväksyntää.

Asiaa odotuksista - ja menestystekijöistä?

  Artikkeli perustuu tutkimukseen yritysten myyntipäällikköjen uuteen myyntihenkilöstöön kohdistamista odotuksista. Millaisia kykyjä ja ominaisuuksia 44 amerikkalaisen suuren yrityksen myyntipäälliköt ja -johtajat toivovat haastattelemiltaan paikanhakijoilta? Jos lisäksi tekisivät valintansa yhden ainoan tekijän perusteella, mikä se olisi?.

Minkä ominaisuutensa päälliköt uskovat vaikuttaneen heidän omaan menestykseensä? Mitä mieltä nämä myyntityön huiput ovat myyntihenkilöstöstä ja myyntityöstä?
Höyrähtäminen on inhimillistä. Viattomin ja parasta tarkoittavin tapa tärvellä yrityksen arvomaailmaa on innostuminen.

EiväthänTiimit opi -- perinteisin paukuin?

  Kokemus on osoittanut, että tiimit tarvitsevat, kyetäkseen omaksumaan työstämistaidot jotenkuten kunnolla, vähintään kymmenkunta kehityskierrosta. Urheilumaailmassa mennään harjoitusleireille ja harjoitusotteluita on jatkuvasti. Tehotiimeihin pyrkivinä, yrityksillä on syytä pitää urheilumaailman tiimiopit mielessään.

Monissa tämän päivän kiireisissä yrityksissä toivotaan, että tehotiimeiksi kehittyy - jos ei päivässä - niin ainakin kahdessa.

Duuni: - Yhteishenkeä - ei kiusanhenkeä

  Itsensä hylkääminen voi merkitä suostumista kohteluun, jonka tietää olevan väärää mutta johon suostuu, jotta voisi säilyttää taloudellisen turvallisuuden. Kuka työnantaja rakastaa työntekijää, joka sanoo ei ja asettaa rajat, eikä suostu väärinkohteluun. Eikö pikemminkin ole niin, että työelämässä suositaan ihmistä, joka joustavuuden nimissä on valmis uhraamaan omanarvontunteensa - eikä ole niin tarkka rajoistaan?

Kiusaamiseen liittyy usein valta- ja voimasuhteiden epätasapaino, jolloin kielteisille teoille alistunut henkilö on jossain määrin avuton vastaamaan ahdistuksiin. Kun aggressiivisuus on epäsuoremmin ilmaistua ja tapahtuu selän takana, ja kiusaaja välillä esiintyy ystävänä, saattaa tilanteeseen alistuminen olla helpoin ratkaisu.

Ikäjohtaminen - suomalainen innovaatio?

  Samalla kun asenneilmastossa on iän suhteen tapahtunut pientä nousua, kokemuksen merkitys on saanut ristiriitaisia sävyjä. Iän arvostus on myös kokemuksen arvostusta. Mistä siis hämmennys kokemuksen kohdalla? Ihmisen kehitysprosessiin kannattaa vaikuttaa ennen kuin työelinkaari saavuttaa lakipisteensä.

Johtajan kyvyistä kertoo, miten hyvin hän onnistuu saada valitsemansa merkitys hyväksytyksi monilla tarjolla olevista merkityksistä. Kommunikaatiotilanteen miettiminen etukäteen helpottaa varsinaisen viestin lähettämistä. Etukäteen on mahdollista miettiä myös kulttuurisia eroja, jos keskustelukumppanit tulevat toisesta ikä- ja tapakulttuurista.

Tie tietoyhteiskuntaan on kaita ja kivinen?

Kansainväliset markkinavoimat ja kaupalliset tekijät ajavat kehitystä kohti tietoyhteiskuntaa. Kun ymmärrämme kehityksen takana olevat voimat ja pystymme vaikuttamaan niihin, voimme kääntää Suomen hyvät lähtökohdat eduksemme ja pääsemme ohjaamaan kehitystä haluamaamme suuntaan. Jos emme, ajaudumme virran vietävänä. Suotuisa kehitys edellyttää kuitenkin nykyistä laajempaa tapahtumien ymmärtämystä - ja keskustelua.

Pärjeemme - ajaksi nimetyn ilmiön kanssa?

  Organisaatio, jossa vallitsevat työnarkomaaniset arvot, hakeekin juuri nuoria vasta valmistuneita ihmisiä. He ovat siinä vaiheessa uransa, ettei heillä ole varaa kieltäytyä uhraamasta itseään. Vanhempi työntekijä kunnioittaa itseään niin paljon, että hän ei suostu mihin tahansa.

Aikaa ei oikeastaan ole. On vain prosesseja, liikkeitä, muutoksia. Sen sijaan, että aika kuluisi, ihminen itse kuluu. Ajan pilkkominen palasiksi ja palasten nimittäminen ajaksi on ihmisen keksintöä. Sen takia eri prosessien mittaaminen samalla mitalla on kohtuutonta

Markkinatalous - on selvästi tienhaarassa?

  Arvokeskustelua ei voi käydä ilman kustannustietoja. Kustannustietojen kauhistelu on moraalista selkärangattomuutta - haluttomuutta tunnustaa, että arvot voidaan toteutettaa - maksullisena - virkatyönä. Mutta kun hoito tapahtuu budjetteja kuluttavien organisaatioiden kautta, hinta voidaan aivan hyvin laskea

Georg Orwellin negatiivinen utopia muistuttaa arvokeskustelun yksipuolisuuden vaaroista. Totuusministeriö naulaa yhteiskunnan pääasialliset opinkappaleet kaikkialle. Yksilö jää auttamattomasti valtarakenteen manipuloivan höyryjyrän alle. Rakkausministeriölle on siis selvä sosiaalinen tilaus. Nyt pitäisi tälle yksikölle vain löytää nopeasti potentiaalisia asiakkaita.

Osaaminen ja koulutuksen kasinotalous?

  Koulutus on tärkeää ja siihen pitää investoida. Mutta isännättömän rahan kaataminen hyvältä näyttävän kohteen päälle ei ole järkevää. Tämähän on moneen kertaan todettu, niin naapurimme suunnitelmataloudessa, omassa korpihotelli ja kelomökki kasinossa kuin viimeaikojen kaakkoisaasialaisessa "hyväveli" kapitalismissa.

Osaamisen nousun tulkinnat tapaavat polarisoitua kahteen näkökulmaan. Yhtäältä uusi ajattelu nähdään retorisena kulissina, jonka takana vanhat työn johtamisen realiteetit edelleen muokkaavat henkilöstön johtamista. Vaihtoehtoisesti osaaminen tunnustetaan tavoittavan aiemmin sivuutetut ammattitoiminnan olellisimmat piirteet ja pyritään saamaan osaamisen paljastama tietoja ja taitoja kantava ihminen esiin jokaisessa yksilössä.

Globaalin kilpailuyhteiskunnan rakenteet?

  Uusliberalististen teorioiden mukaan yhteiskunnallisen sääntelyn pitäisi olla mimimaalista eikä siihen pitäisi kuulua byrokratiaa, joka direktiiveineen ja tarkastajineen ulottaa lonkeronsa kaikkialle. Tässä suhteessa EU:n käytäntö muistuttaa sosialismia. Sosialistisessa vallankumouksessa muodostettavan uuden valtiovallan ensimmäisiä tehtäviä on kuolettaa oma valtansa ja hajauttaa se kansalle. EU ei toteuta vapaan markkinatalouden ideologiaa ihan puhdasoppisesti?

Suomen eläkejärjestelmä halutaan uudistaa sellaisen uskon varassa, että pörssiosakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottoisin sijoituskohde. Mikään ei kuitenkaan takaa, että pörssin hyvä menestys menneisyydessä auttaisi pörssisijoittajia globaalisessa tulevaisuudessa.

 

KLIK!


Copyright © Cloverapilaset 1999
 

HYPER! KLIK!