james.gif ( 3021 bytes) lehtileikkeet: etusivu
viikon motto: hakusivu
kestoviisaudet: hakemisto

 

Arvovapaa teknologia -- tuottaa arvomaailmaa?
t u o r e i m m a t   u u t u u d e t   a p o s t o l i s e s s a   u u t i s k e o s s a

javiiva.gif (1139 bytes)
Cloverapilaset

Keskiviikko 13.1.1999 , klo 19.21

Arvot törmäävät yhä useammin - tekniikasta?

    Yhteiskunnassamme lähdetään siitä, että teknologia on hyvää teknologiaa, jos arvostamme sitä. Konflikteja seuraa, kun ihmiset eivät olekaan valmiita hyväksymään teknologiaa, koska se tuottaa jotain sellaista, joka on hyvän teknologian idean vastainen. Tekniikka auttaa ihmisiä. Samanaikaisesti ihmiset joutuvat miettimään entistä syvällisemmin sen seurauksia.

Samalla kun ihminen siirtyy operoimaan solujen tasolla ja muokkaamaan luonnon omia informaatiojärjestelmiä, marssivat esiin myös arvoristiriidat. Ihmisillä tulee olemaan vaikeuksia hyväksyä kaikkea sitä mitä, mitä teknologia tuottaa ja mitkä sen vaikutukset ovat. Teknologian käyttöön liittyy arvoristiriitoja, joista meillä on vielä vain kalpea aavistus. Myös tietoteknologiassa tullaan törmäämään arvoristiriitoihin. Tietotekniikkakaan ei ole niin neutraalia ja arvovapaata kuin tähän asti on ehkä kuviteltu.

Ydinenergia on hyvä esimerkki siitä, miten arvoristiriidat astuvat näkyviin teknologioiden käytössä. Sama kuvio pätee myös tietotekniikan kohdalla. Ydinvoima on sovittu teknologia ja näin on kuviteltu, ettei se sisällä arvottavia merkityksiä ja että teknologia sinällään on neutralia. Mutta se ei ole totta. Tähän asti on kuviteltu, että jos tekniikan performanssi on hyvä, teknologia itsekin on hyvää. Tietotekniikasta on ollut vallalla sama ajattelu: jos se toimii teknisesti hyvin, se on hyvää. Mutta jos ajatellaan näin - silloin ollaan hakoteillä. Konflikteja seuraa kun ihmiset eivät olekaan valmiita hyväksymään teknologiaa, koska se muuttaa jotain sellaista, joka on hyvän teknologian idean vastainen.

Nykyinen muutosvaihe pitää sisällään lukuisia muutoksia. Nopeassa tahdissa on vallalla sekä yhdenmukaistumisen että erilaistumisen trendi. Kun luokkaerot murtuvat sosiaaliset järjestelmät pyrkivät yhdenmukaistumaan samalla kuin yksilöt erilaistuvat omien taustojensa mukaan. Samaan aikaan kaikesta, mitä maailmassa tapahtuu, on yhä hajanaisempi käsitys - koska teknologia ohjaa sitä. Ennen vesi haettiin kaivosta. Nyt kun kääntää kraanan, ei tiedä mistä vesi tulee. Kuinka voi oppia luontevasti käyttämään tietoyhteiskuntaa, kun voit kaiken aikaa ymmärtää siitä yhä vähemmän? Jos tietoyhteiskunnan tuottama elämysmaailma on sellainen, ettei siihen saa mitään otetta, silloin menetetään juuri se mahdollisuus, jonka yksilöllisellä kehityksellä olisi annettavana.

Tietoyhteiskunta ja sen teknologiat vievät ihmiset ihannetapauksessa kohti onnellista tulevaisuutta. Ihminen vapautuu primääritarpeiden tyydytyksestä - kone tekee ikävät ja tylsät työt? Edellytys paremmalle tulevaisuudelle on kuitenkin, että vapautus ei saa ihmisiä haluamaan vain lisää tavaraa - vaan vie hänet uusille henkisille urille. Mikäli kuitenkin teknologia saa yliotteen ja sen saavutukset sokeuttavat ihmiset, seuraus on itsetunnon pönkitystä - ylpeytensä palkaksi ihminen voi edistyksen sijaan pedata omaa kasvavaa surkeuttaan. Tietoyhteiskunnan suurin haaste on uudenlaisen arvomaailman löytäminen. Väärinkäytön mahdollisuudet lisääntyvät, ellei synny kollektiivista ymmärrystä hyvästä suunnasta.


Copyright © Cloverapilaset 1999