TYÖTESTIT: ARVIOINTIMENETELMIEN ENNUSTUSKYKY

 
HAASTATTELU

Työhönotto käyttää henkilöarviointimenetelmänä kaikkein eniten haastattelua.
Laajat katsaustutkimukset osoittavat haastattelun ennustettavuuden vaihtelevan nollatasosta liki 25 prosentin ennustettavuuteen. Ennalta suunnittelematon, vain työnhakijan persoonaa peilaava ja vaistoon perustuva haastattelu on osoittautunut kehnoksi ennustettavuudeltaan. Sitävastoin ohjelmallinen, tehtävän vaatimuksista lähtevä, haastattelurunkoa hyödyntävä ja haastateltavan vastauksia huolella arvioiva tekniikka jopa hipoo 25 prosentin ennustettavuutta.


 
SOVELTUVUUS
ARVIOINTI

Toinen yleinen arviointimenettely on psykologinen soveltuvuuden arviointi. Soveltuvuuden arvioinnissa suoritetaan kohdetehtävän kannalta tärkeiden - kykyjen - persoonallisuuden - sekä toimintatapojen - moninalainen arviointi. Menetelminä käytetään haastattelun lisäksi kyky- ja persoonallisuustestejä sekä nykyään yhä enemmän erilaisia - tehtävää - peilaavia lyhytsimulaatioita. Keskimääräisesti soveltuvuuden arviointi yltää työhönoton haastattelua parempaan tulokseen - lähelle 25 prosentin ennustettavuutta. Yhtenä soveltuvuusarvoinnin etuna on sen monialaisuus - eli arvioitavan henkilön vahvuudet ja vajaavuudet voidaan paikantaa - mikä mahdollistaa urasuunnittelun - ja valmennuksen.


 
PIKATESTI

Kolmas nopeasti yleistyvä henkiöarviointitapa on pikatestimenettely. Tässä liitetään työhönoton haastatteluun - kymmenestä minuutista - noin tunnin kestävän - testin. Pikatesti säsältää persoonallisuutta tai toimintatyylejä peilaavan kyselylomakkeen - sekä mahdollisesti - kykytestejä. Kyselylomakkeeseen annetuista vastauksista tulostetaan - melkein reaaliajassa - työnhakijan ominaisuusprofiili, joskus valmiiksi ohjelmoitu - henkilön kuvaus. Nimityksestä huolimatta pikatestin käyttö ei välttämättä ole kehno ratkaisu, mutta menettelyyn sisältyy kaksi mahdollista kompastuskohtaa, jotka helposti heikentävät pelkässä henkilöhaastattelussa saavutettua henkilöarviota. Riskitekijöitä ovat käytetyn lomaketestin luotettavuus - sekä testituloksen tulkinta.


 

Copyright © Cloverapilaset 1999

Backwards