YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSI:
PS7 ABI KERTAUSKURSSI

(OPS 2016-):
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Viidesläinen herätysliike on monitahoinen ja jakautunut. Nykyisin myös opillisesti liikkeen yhteisöt ovat monissa asioissa erimieltä. Yksi keskeinen viidesläisyyden isistä oli Urho Muroma, joka perusti Suomen Raamattuopiston ja korosti Raamattua kaiken kristillisen opin ja elämän keskuksena.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÍJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Viidesläisyys

Suomen Raamattuopisto
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
Kansan Raamattuseura
OPKO:n kotisivu
Kylväjän kotisivu
Sanansaattajien kotisivu
Helsingin Raamattukoulun kotisivu

Suomen ev.-lut.kirkon kotisivu

Herännäisyys
Evankelisuus
Lestadiolaisuus
Rukoilevaisuus
Viidesläisyys

= Evankelioiva herätyskristillisyys, uuspietismi, viidesläisyys

TAUSTAA:
- "Hannulan herätys" 1900-luvun alussa lounais-Suomessa: Frans Hannula
- Lähetysseuran herätys suurlakon 1905 jälkeen: K.A.Wrede, Pekka Brofeld
- YKY: Paul Nicolay, Uukuniemeläisyys (Helena Konttinen, horrossaarnaaja)
- "muromalaisuus" 1920-30-luvuilla: Urho Muroma.
- keskeistä: 1) evankelioimistyö (yleinen pappeus, henk.koht. todistaminen), 2) henkilökohtaisen kääntymiskokemuksen korostaminen, 3) jälkikokoukset, 4) hengelliset laulut.
- Viidesläisyys korostaa omakohtaista uskoa, kasvua, evankeliointia ja karismaattisuutta

1) SUOMEN RAAMATTUOPISTO 1945
- tätä edelsi 1940 Muroman herätysten pohjalta syntynyt Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö
- Pro Fide -yhtye; Suomen vanhin gospelrockyhtye (25-vuotisjuhlat vuonna 1991). Mm. Mikko Kuustonen toimi pitkään laulusolistina.
- keskeisenä toimintamuotona vuosittaiset Hengellisen elämän syventymispäivät
- SRO:n puhujat ja evankelistat kiertävät eri puolilla Suomea pitämässä tilaisuuksia lähinnä kirkoissa
- Urho Muroma (1890-1966)
- Lähes puolen vuosisadan ajan voimakas julistaja ja herätyskokousten pitäjä.
- perusti Kauniaisten Raamattuopiston 1945

- Muroman kääntyminen oman kokemuksen mukaan: "Se tapahtui lokakuun 18. päivänä v. 1912. Helsingissä Johanneksen kirkossa oli puhujana norjalainen saarnaaja Albert Lunde. Heti astuessaan esiin Lunde voitti sydämeni. Hänen luonteva, miehekäs ja koruton esiintymisensä oli mielestäni jotain aivan muuta, kuin mitä olin nähnyt pappien esiintymisessä.
Tämän ensimmäisen illan käynti oli niin myönteinen, että sitten kävin kuuntelemassa häntä kaikkina niinä iltoina, mitkä hän Suomessa viipyi. Ilta illan jälkeen minua vedettiin aina lähemmäksi Herraa.
Sitten tuli elämäni suuren ratkaisun ilta. Kun puhe oli päättynyt, Lunde sanoi: 'Jos täällä kirkossa on tänä iltana joku nuori mies, joka tuntee seisovansa valinnan paikalla, niin minä pyydän: valitse tänä iltana niin että kun makaat kuolinvuoteellasi, voit sanoa: olen tehnyt elämässäni monta väärää valintaa, mutta tuona iltana valitsin oikein antaessani elämäni Kristukselle ja ottaessani vastaan pelastuksen'.
Senjälkeen laulettiin hengellinen laulu. Herra oli minua niin lähellä, että olisin voinut käsin koskettaa häntä. Vaivuin rukoukseen. Vihin elämäni Hänen palvelukseensa ja otin vastaan syntien anteeksisaamisen.
Kun vaivuin rukoukseen, oli kuin Herra olisi sanonut: Anna minulle elämäsi, niin minä teen sillä jotain."

- Herää Valvomaan -lehti 1928, 1932 ensimmäiset Hengellisen elämän syventymispäivät
- 1939 Evankelisluterilainen Sisälähetyssäätiö ja sen koulutuslaitokseksi Suomen Raamattuopisto 1945.

MUROMAN JULISTUS:
- avainsanana uudestisyntyminen; Uudestisyntymisessä ihminen tunnusti syntinsä ja otti vastaan syntien anteeksiannon. Ihminen siirtyi pimeydestä valkeuteen.
- korostuu Raamatun arvovalta ja luotettavuus (Näin sanoo Raamattu - linja, kuten Gustaf Johanssonilla)
- henkilökohtaisen jumalasuhteen hoitaminen
- lähetys- ja evankelioimisvastuu jokaisella
- Muroma uskalsi nousta myös luterilaista kastekäsitystä vastaan, esim. kirja Kristus-kaste. Opetus uudestisyntymisestä kasteessa ei voinut olla totta, siitä M. piti omaa elämäänsä riittävänä esimerkkinä. Vasta kaste ja henkilökohtainen usko yhdessä merkitsevät uudestisyntymistä. "Miten kastettu lapsi jumalattomassa kodissa, jossa ei anneta kristillistä opetusta, voi olla uusi luomus Kristuksessa?" hän kysyi. Vasta vesikaste ja henkikaste - uskoontulo - yhdessä muodostavat Kristus-kasteen. Piti myös ongelmallisena vauvan uskoon perustuvaa kastekäsitystä.

2) KANSAN RAAMATTUSEURA 1945
- keskuspaikkana Lohjan Vivamo sekä Parikkalan Oronmylly
- Frank Mangs (s.1897)
- Mangsin herätys 1943-44, ruotsalainen vapaakirkollinen herätyspuhuja, s. Närpiössä - Tammisaaren lähetyskoulusta evankelistaksi
- evankelioimiskampanja "Helsinki Kristukselle" syksyllä 1943, jatkui Tampereella ym. keväällä -44, yht. 8 kk. Kokouksia kirkoissa, messuhallissa, yliopistolla, työväentaloissa, NMKY:llä. Vierailu rintamalla. Kokoussalit tulivat täyteen, jälkikokoukset ja vastakääntyneiden kokoukset; jopa 1500 osanottajaa.
- kääntyneiden hoitamiseen kotien raamattukurssit, maallikkotyövoiman koulutus - syntyy KRS 20.7.1945
- allianssipohja alunperin, mutta tämä murenee ja saa ev.lut. tunnustuksen hengen ja kirkollisen pohjan
- piispa Gulin mukaan, sekä Hannu Pietilä, Paavo Kiuru, Jaakko Railonkoski, Erkki Airas, Yrjö Karilas, Pentti Kuoppamäki, Ensio Lehtonen (Kuva ja Sana), Lennart Pinomaa, Mauri Tiilikainen
- evankelioimiskokoussarjoja, lapsi- ja nuorisotyötä, julkaisutoimintaa
- Sana -lehti (1945)

3) EV.-LUT. OPISKELIJA- JA KOULULAISLäHETYS 1964
- Perusta, Pro Fide -lehdet; jäsenlehtenä Arkki
- Alunperin Suomen ev.lut. ylioppilaslähetys nimellä. Taustana tyytymättömyys YKY:n linjaan ja ekumenian kritiikki, yhteydet IFES-järjestöön (The International Fellowship of Evangelical Students). Läheinen yhteys Sisälähetyssäätiöön, Muromaan, Saarnivaara Uuras, Osmo Tiililän vaikutusta.
- nykyisin kiinteät yhteydet kansainvälisiin evankelioimisliikkeisiin (Norja).
- fundamentalistinen herätyskristillisyys
- vaikutteita mm. C.O. Roseniuksesta
- tekee erityisesti opiskelijatyötä yliopistokaupungeissa

4) EVANKELISLUTERILAINEN LäHETYSYHDISTYS KYLVäJä 1974
- ks. liikkeen kotisivuilta

5) SANANSAATTAJAT 1974 (RADIOLäHETYSTYö)
- ks. liikkeen kotisivuilta

6) HELSINGIN RAAMATTUKOULU 1953
- ks. liikkeen kotisivuilta

7) SUOMEN EVANKELISLUTERILAINEN KANSANLäHETYS (SEKL) 1967
- perustana Uusi Tie -lehti 1965
- erityispiirteitä: 1) fundamentalismi (Saarnivaaran vaikutus), 2) uskovien yhteys ekumeniaa vastaan, 3) ulko- ja sisälähetyksen kiinteä yhteys (evankelioikaa kansa evankelioimaan kansoja), 4) piiriorganisaatio
- Koulutuskeskuksiksi muodostuivat Ryttylän lähetyskoulu sekä Säämingin kristillinen opisto

Kansanlähetyksen LYHYT HISTORIIKKI:
- Hengellisiä juuria: Urho Muroman perintö - Eino J. Honkanen (21.3.1917-20.2.1987) tutustui Muromaan ja hänen opetukseensa.
- Herätyksen alkua: 1960-luvun herätyksiä, KRS:n evankelistat Martti Kaipainen, Arvo Silventoinen ja Olli Pessala, siirtyi Raamattukoulun evankelioimistyöhön. - tästä evankelioimistyöstä syntyi myöhemmin Kansanlähetys (SEKL). Helsingin evankelioivat nuorisoryhmät: "Annis", kokoontumispaikkana Annankatu 14, Helsingin seurakuntien Diakoniakeskuksen sali - Annislaiset, Anniksen nuoret (alkoi 1955), mukana pastori Hannu Pietilä, Hannu Väliaho, myös Kari Törmä (HNMKY:n ja Lähetysoperaation perustajajäsen)., Lisäksi "Freben" ja "Kutosen" nuoret. Tampereella Isto Pihkala ja Tampereen Lähetysnuoret (1962), sekä Simo Talvitie, Heinolan herätys (Raimo Mäkelä, Olavi Ronkainen, Matti Väisänen); Helsingin Raamattukoulu (Kerttu Vainikainen); Imatralla Matti Väisänen vuosina 1964-66, "sai potkut" seurakunnasta ja tämä vaikutti myös KL:n syntyyn. Mikkelissä 60 luvulla kapteeni Niilo Hakalan vaikutus. Itä-Suomeen, Säämingin kristillinen opisto ja rehtori Olavi Ronkainen (1964)
- 60-luvun herätyksiä koonnut toiminta: Olavi Peltola Sisälähetyssäätiöstä, Olavi Ronkainen Säämingin opistosta, Martti Kaipainen ja Olavi Silventoinen Helsingin Raamattukoulusta, Hannu Väliaho Nuorisolähetyksestä, sekä Martti Häkkinen ja Eino Honkanen Sisälähetyssäätiöstä ja vielä Juhani Lindgren Ev.lut. Ylioppilaslähetyksestä.
- Lokakuu 1964, Kirkkokansan Herätyspäiville näytenumero Uusi Tie -lehdestä.
- SEKL perustettiin 29.5.1967
- Uusi Tie -lehti (1965), lisäksi muuta julkaisutoimintaa