YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSI:
PS7 ABI KERTAUSKURSSI

(OPS 2016-):
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
Henrik Renqvist oli pappi, joka joutui kovasti taistelemaan näkemystensä puolesta. Hän vastusti Laestadiuksen tavoin kansan viinan käyttöä ja kirjoitti mm. kirjan Wiinan kauhistus. Renqvistiläiset ja körtit eivät hyväksyneet toistensa näkemyksiä, sillä Renqvist korosti kristityn pyhityselämää.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Rukoilevaisuus

Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys ry:n sivusto

Suomen ev.-lut.kirkon kotisivu

Herännäisyys
Evankelisuus
Lestadiolaisuus
Rukoilevaisuus
Viidesläisyys

Alkuna paimentyttö Liisa Eerontyttären kääntymyksestä 1756
- Liisa Eerontytär (tai Eerikintytär; Erkintytär - siis kenekähän tytär? :) No kirkonkirjoissa käytettiin näitä kaikkia muotoja paitsi tuota Eeroa, joka tavallisesti oli se oikea suomalaisperäinen nimi) kehotti kyläläisiä parannukseen
- luki pyhäinmiestenpäivänä Arthur Dentin "Totisen kääntymisen harjoitus"-nimistä kirjaa, jossa kuvaillaan helvetin kauhuja ja jumalattomien kadotusta. Tyttö peljästyi, näki näkyjä ja sai sisäisen kehotuksen toimia toistenkin pelastumisen puolesta

- OTE DENTIN KIRJASTA: "Ei riitä, että se, joka tahtoo tulla todelliseen kääntymykseen, kulkee päivän ajan pää riipuksissa niin kuin kaisla ja sitten jättää asian sillensä. -- Jokaisen ihmisen, joka tahtoo todella kääntyä, on mentävä yksinäiseen paikkaan, tehtävä huomioita omasta sisäisestä elämästään ja mahdollisimman tarkasti tutkittava sydäntään ja koko elämäänsä, perattava puhtaaksi omatuntonsa ja annettava synninhädän rusentaa sydäntä. Eikä tätä ole tehtävä nopeasti ja helposti, vaan hellittämättömästi, ikäänkuin kasaten asioita toistensa päälle, jotta sydän yhä enemmän musertuisi. Ei ole kylliksi sanoa 'minä olen tehnyt syntiä', vaan se on sanottava ankarammin sanoin. On tunnustettava: minä olen tehnyt paljon väärin, vapaaehtoisesti ja vastoin omaatuntoa. Monin tavoin olen rikkonut ja horjahtanut. Siinä ja siinä paikassa, siinä ja siinä huoneessa, siinä ja siinä seurassa, sinä ja sinä päivänä, sillä ja sillä hetkellä minä olen huorin tehnyt ja rikkonut aviokäskyn uskollisuuden luullen, ettei kukaan näe tekoani. Siinä ja siinä seurassa olen Jumalan pyhiä lahjoja käyttänyt väärin ylensyömiseen ja juopumiseen. Olen pilkannut Jumalan sanaa, olen halveksinut ja häväissyt Jumalan sanan palvelijoita. Jumalan pyhän nimen olen vannomisilla ja kirouksilla häpäissyt, sopimattomin ja riettain puhein olen vihoittanut hyvän Jumalan ja pahentanut lähimmäiseni. Mikä kauhistava ja viheliäinen peto olenkaan!"
- Abraham Achrenius (1706-69), Nousiaisten kirkkoherra herätyksen tukijaksi
- Achrenius opasti pappeja kiertokirjeillä
- kirjoitti useita virsiä, esim. "Ah saavu, Jeesus, seurahamme, niin sydämemme rukoilee". Nykyisessä virsikirjassa virret: 103, 153, 265 ja 390.
- tutustui pietismiin Pyhtäällä eversti Creutzin perheen kotiopettajana
- Achreniuksella oli jopa aluksi radikaalipietistinen vaihe: ollessaan Ähtävän kappalaisena Keski-Pohjanmaalla, myöhemmin juuri radikaalipietismin vuoksi irtautuminen jopa valtionkirkosta ja siksi oleskelemaan Ruotsiin, sieltä Turkuun vankilasaarnaajaksi ja sitten Nousiaisten kirkkoherraksi v. 1753 josta nousu rukoilevaisuuden johtoon 1756
- Antti Achrenius (1745-1810), ed. poika, joka herätyksen johtoon.
- Elias Lagus (1741-1819) toimitti herrnhutilaisen laulukokoelman Siionin virret
- levinneisyys kunnittain n.1850: Merikarvia, Siikainen, Kankaanpää, Ahlainen, Pomarkku, Noormarkku, Ulvila, Nakkila, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Kauvatsa, Rauma, Lappi TL, Eura, Köyliö, Huittinen, Pyhämaa, Laitila, Hinnerjoki, Säkylä, Vampula, Uusikaupunki, Uusikirkko ja Yläne.

Korostaa rukousta ja pyhitystä
- Rukoilevaisuuden erityispiirteitä:
- polvirukous: seuroissa polvistutaan rukoukseen, polvistuminen on yleensä nöyrtymisen merkki
- henkilökohtainen uskonratkaisu ja -kilvoitus
- ihminen kokee omakohtaisen kääntymisen kristinuskoon ns. herätyksen, uudestisyntymisen - mitä nimeä haluammekaan käyttää asiasta
- kilvoitus tarkoittaa lähinnä Jeesuksen ja Paavalin opetusten todeksi elämistä omassa arkipäivän elämässä, jotta ihminen ei antaisi omille haluilleen ja himoilleen liiaksi valtaa, vaan tahtoisi pitäytyä Jumalan tahdossa ja sen toteuttamisessa (vältetään huonoja tapoja, kuten alkoholin käyttöä) Paavo Ruotsalainen ja körttiläisyys ymmärsivät kilvoituksen toisin: syvenevää oman riittämättömyyden ja Jumalan armon varassa olemisen tuntoa.
- Länsi-Suomen Herännäislehti (julkaistiin aluksi vuosina 1911-16 ja sitten 1934 lähtien)
- käytössä Vanha kirkkoraamattu (1776) ja virsikirja (1701)
- korostaa nykyisin vanhaa kirkollisuutta ja pietistisiä hurskausihanteita
- käytössä laajalti 1600- ja 1700-lukujen hartauskirjallisuus
- Antti Björkqvistin hartauskirja: "Uskon harjoitus autuuteen" (1801)
- vanhan virsikirjan lisäksi käytetään siis Halullisten Sielujen Hengellisiä Lauluja (eli Akreniusta) sekä Siionin virsiä

Kannatusta Rauman ja Porin seudulla
- liikkeellä on myös Eurajoen kristillinenopisto
- Länsi-Suomen rukoilevaisten Herännäisjuhlille kokontuu n. 4000 ihmistä vuosittain

Karjalan rukoilevaisuus syntyi Henrik Renqvistin toiminnasta
- Henrik Renqvist (1789-1866) Karjalan rukoilevaisuuden johtajana
- Karjalan rukoilevaisuus eli renqvistiläisyys, jota on pidetty maamme puhtaimmin pietistisenä herätyksenä (kilvoitus, pyhitys ja rukous keskeisinä)
- Renqvistin alkuperäinen nimi: Heikki Kukkonen eli "Kukkospappi"
- syntyi Ilomantsissa talollisen poikana, jatkoi pitäjänkoulun jälkeen Kuopion triviaalikouluun: opinnot keskeytti Suomen sota ja R:n uskonnollinen murros. Arthur Dentin kirja "Totisen kääntymisen harjoitus" vaikuttavana tekijänä - muokkasi uskonkäsitystä: totinen kääntyminen ehdoton pelastuksen ehto. Keskeytti koulunsa ja ryhtyi hengellisen kirjallisuuden kauppiaaksi, sitten Liperiin apupapiksi 1817 - Liperin herätys pietistisen parannussaarnan seurauksena.
- Porvoon tuomiokapituli määräsi R:n 1826 vankilasaarnaajaksi Loviisan edustalle Svartholman saarilinnoitukseen (syynä herätys, jota kirkolliset piirit eivät hyväksyneet). Tänä aikana käänsi Arndtin ja muiden pietistien kirjoja. Julkaisi myös 2 omaa kirjaa: Viinan kauhistus, sekä Lyhykäinen tutkinto rukouksen tarpeellisuudesta (1835). Kaiken kaikkiaan julkaisi (käänsi) n. 60 teosta!
- hallitsija armahti 1836 ja siirsi R:n Sortavalan kappalaiseksi, josta tuli herätyksen keskus > varsinainen renqvistiläisyys alkoi
- voimakas raittiustyö (Wiinan kauhistus) sekä lähetystyö
- vastusti Paavo Ruotsalaista ("Väärän opin kauhistus" 1844), Hedbergiä ("Väärän opin ilmoittaja").
- Lainaus Väärän opin kauhistuksen nimiösivulta: "Wäärän opin kauhistus ja oikian opin puolustus eli Selitys=kirja, Jossa selitetään mikä nyt tänä aikana tässä Suomen Maassa on Wäärä Uskon oppi, ja mikä ei ole Wäärä. Ja kutka owat Wäärät Uskolaiset ja Wäärät Prophetat, joita Jesus käskee kawahtamaan, ja kutka ei ole Wäärät Uskolaiset eikä Wäärät Propehtat, waikka niitä luultaan wääriksi."
- katso Paavo Ruotsalaisen kohdalta Toholahden markkinatapaus, jossa tosin Renqvist itse ei ollut läsnä!

WIINAN KAUHISTUS -kirjan nimiölehdeltä (1835)

- "Wiinan kauhistus,

Ensin, Sen ylöllisen juomisen suhteen, kuin se turmelee Sielun ja Ruumiin, häwittää Talon, tawaran ja kunnian ja saattaa Juomarin perhenkin wiheliäiseen tilaan sekä Sielun että Ruumiin puolesta. Jonka Ruotsin maan kirkkoh. ja prowasti Sw. Wigelius on Saarnasa selittänyt 1 Sunnunt. kolminais.

Toisexi, Sen kohtullisen ryyppämisen suhteen, kuin sekin Tohtoritten selityxen jälkeen, ajan päälle turmelee terweyden, lyhentää ijän ja saattaa kuoleman omaxi, ja kuinka ei ole ruoka=ryypyistäkän hyödytystä, ei terweydelle, ei ruumiin wahwistuxelle eikä tawaralle, waan wahinko kaikin puolin.

Kolmannexi, Sen keittämisen, kaupistelemisen ja tuottamisen suhteen, kuin tämä myrkyllinen ja paljon pahennuxen saattawa juoma sen kautta juotawaxi toimitetan, awitetan ja lewitetän.

Neljännexi, Kuinka tätä Wiinan Kauhistusta pitä ruwettaman mies mieheltä pois häwittämään koko maasta.

- HELSINGISSä 1835 Präntätty J.E.Frenckellin ja Pojan tykönä."

- renqvistiläisyydestä on saanut vaikutteita myös 1886 syntynyt Uukuniemen herätys, jonka keskushenkilöiksi nousi unissasaarnaaja Helena Konttinen (1871-1916) ja johtomiehet Paavo Sihvonen (1864-1946) ja Olli Hälvä (1869-1945). Uukuniemeläinen herätys vaikuttaa maassamme vieläkin toimivan Parikanniemisäätiön ja vuosittaisten Saaren pitäjässä järjestettävien orpokotijuhlien kautta. Helena Konttisen elämästä kertoo kirja: Eräs meidän ajan profeetta (kirjoittajana: K.K. Sarlin).
- myös Karjalan Evankelinen Seura on renqvistiläinen järjestö, joka julkaisee herrnhutilaisuuden hartauskirjaa Päivän tunnussana.