YOUTUBE FACEBOOK GOOGLE WIKIPEDIA

USKONTO

OPPIMATERIAALIA NETISSÄ VUODESTA 1999 LÄHTIEN


PSYKOLOGIAN PIKALINKIT

PSYKAN VIDEOABIKURSSI:
PS7 ABI KERTAUSKURSSI

(OPS 2016-):
PS1 Psyykkinen toiminta ja oppiminen
PS2 Kehittyvä ihminen
PS3 Tietoa käsittelevä ihminen
PS4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys
PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen


Uskonto: UE1 UE2 UE3 UE4 UE5 UE6
Filosofia: FI1 FI2 FI3 FI4 FI5
F.G.Hedberg erosi herännäisyydestä riitauduttuaan Paavo Ruotsalaisen kanssa. Nykyisin evankelisuus on jakautunut erityisesti naispappeus-kysymyksen vuoksi kahteen yhdistykseen. Perinteinen SLEY ei hyväksy naispappeutta, kun taas ELY hyväksyy.


SUOMEN USKONNOLLINEN KENTTÄ
(linkit sivustoni teksteihin):

SUURIMPIA:
Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen helluntaiherätys
Islam
Jehovan todistajat
Suomen Vapaakirkko
Katolinen kirkko Suomessa
Suomen Adventtikirkko
Mormonit

MUITA KRISTILLISIÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Pelastusarmeija
Anglikaanit
Baptismi
Metodismi
Evankelikaalisia
Karismaattisia
Muita kristillisiä

MUITA USKONNOLLISIA YHTEISÖJÄ OSIN RYHMITELTYNÄ:
Krist.vaikutteisia
Buddhalaisuus
Juutalaisuus
Hindulaisperäisiä
Synkretistisiä
Muita


Evankelisuus

ELY:n kotisivu
SLEY:n kotisivu

Suomen ev.-lut.kirkon kotisivu

Herännäisyys
Evankelisuus
Lestadiolaisuus
Rukoilevaisuus
Viidesläisyys

Evankelinen liike jakautunut naispappeuskiistan vuoksi nykyisin lähinnä kahteen pääsektoriin: 1) SLEY eli Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys jatkaa konservatiivisempaa, naispappeutta vastustavaa linjaa ja 2) ELY eli Evankelinen Lähetysyhdistys, joka perustettiin maaliskuussa 2008, hyväksyy naispappeuden, ja haluaa antaa naispapeille mahdollisuuden toimia puhujina evankelisessa liikkeessä. PYYDÄN NYKYTILANTEEN OSALTA SINUA LUKEMAAN ERITYISESTI MOLEMPIEN SUUNTAUKSIEN OMIA KOTISIVUJA! HISTORIAN LÖYDÄT TÄÄLTÄ, MUTTA NYKYTILANTEEN LIIKKEIDEN KOTISIVUILTA.

Alkuna F.G. Hedbergin ero heränneistä
- Syntyi herännäisyyden jakautumisen seurauksena 1844, kun Pöytyän kappalainen Fredrik Gabriel Hedberg (1811-1893) julkaisi kirjan "Uskon oppi autuuteen"
- hengellinen herätys jo 14-vuotiaana herrnuhtilaisten parissa Oulussa, tämän herätyksen sammutti pietististen kirjojen voimakas "lakihenkisyys" ja vaatimukset
- yo 1826, FK 1832, papiksi Lohjalle 1834, sai valistusteologisen koulutuksen ja oli yhteydessä herännäisylioppilaisiin (Stenbäck, von Essen, J.I.Bergh) ja toimikin heränneitten joukossa 10 vuotta.
- siirto papiksi Paimioon, jossa herätys - siirto Oulun vankilasaarnaajaksi 1840, sitten siirto Raippaluotoon, jossa tutustui Lutherin kirjoihin ja alkoi kritisoida herännäisyyden oppia.
- aiemmin 1840 oli konventikkeliplakaatin perusteella kirkko kieltänyt H:n pitämät kotihartaudet
- kirjoitti kirjan "Uskon oppi autuuteen" 1844
- kirja herätti vastustusta herännäispapeissa, vaikka Lagus ja Ruotsalainen hyväksyivät käsikirjoituksen (Ruotsalainen kääntyi myöhemmin kirjaa vastaan ja seurauksena oli evankelisuuden irtautuminen herännäisyydestä). (ks. alla PAAVON KIRJE HEDBERGILLE KIRJAN JULKAISUN JOHDOSTA)
- kirjassa korostui heränneitten odottavan uskon sijaan omistava usko.
- H. tutustui 1843 C.O.Roseniukseen (Ruotsin herättäjä) ja kirjoitti Evangelisten lehteä Ruotsissa 1849-51 sekä Suomessa "Kristillisiä Sanomia" 1855-62
- Kaarinan khra 1855-62 ja Kemiön khra 1862-93.
- keskuksiksi muodostui 1850-60 luvuilla Turku, Helsinki, Hämeenlinna, Tampere, Huittinen, Kristiinankaupunki ja Teerijärvi sekä Raahe.
- halvaantui vanhemmiten ja pystyi vain vähän puhumaan: mm. "Olen suuren suuri Herrassa Jeesuksessa, mutta pienen pieni itsessäni. En itke murheen kyyneleitä, vaan autuuden. Huono itsessäni, huono; mutta minä olen Jeesuksen oma; me olemme Jumalan lapset" H. sanoi kyynelsilmin.
- OPPIKIISTOJA VAPAAKIRKOLLISUUTEEN ja waldenströmiläisyyteen: julkaistiin W:n kirja ja mm. vapaakirkollinen Konstantin Boije toimi yhdistyksen kirja-asiamiehenä, mutta 1880-luvulla evankelisuus otti torjuvan asenteen vapaakirkollisuuteen

PAAVON KIRJE HEDBERGILLE KIRJAN JULKAISUN JOHDOSTA:
- Paavo kirjoitti kirjeen Uskon oppi autuuteen teoksen johdosta 10. huhtikuuta 1844; tässä lainaus osasta kirjettä:

- "Luuletkos sen oikeaksi kirjaksi, jonka olet antanut suomeksi rykätä Turussa? Sillä kirjalla tahdot sinä sotkea meiltä heikoilta talonpojilta autuuden järjestyksen, joka hengellisessä sokeudessas vaadit meiltä uskoa, ennenkuin me olemme uskon antajalta Christukselta sitä pyytäneetkään. Sinä, herra philosophi, saat uskon ilman oikeeta kilvoitusta ja ulkona oikeata autuuden järjestystä; ja turhaan tuo sinun philosophias menisikiin, jos ei toki yksi philosophi pääsisi yhdellä aivun uskolla etemmäksi. - Vaan minä muistan apostolin sanat suomalaisessa Raamatussa: 'ei monta lihallista viisasta, ei monta suuresta suvusta (1.Kor.1:26) salattua viisautta tunne, kuin me huonot ja heikot talonpojat -- Ja sinä et palkata pääse, jos et parannusta tee, enemmän kuin Anania Pietarin aikana, jos meidän seurakunta rukouksessa astuu Herran eteen, kaiken sinun Raamatusta kootun pilkkasi ja häväistyksesi yli. - Herra on meidän heikoin Vapahtaja, minä tiedän sen niin hyvin kuin philosophitki. Ja jos hyväksi näet, niin kirjoita minulle tästä preivistä vastaus, vaan jos pharisealainen jumaluudesi sen estää, niin älä vastaa ensinkään. Jää hyvästi! Paaval Ruotsalainen"

- Tämä Paavon kirje ja Hedbergin vastaus siihen rikkoi lopullisesti kahden voimakkaan herättäjän välit.

Korostaa ns. omistavaa uskoa ja pelastusvarmuutta kasteen kautta
- kun körtit puhuivat Jumalan armon ikävöimisestä ja odottamisesta ja väittivät hedbergiläisyyden olevan älyllistä "aivouskoa", Hedberg puhui armon omistamisesta ja väitti körttien olevan "lain alla".
- H:n korostus: ihmisen pelastuksen ainoa perustus on Kristuksen sovituskuolema
- nykyisin korostaa voimakkaasti kastetta uudestisyntymisen alkuna
- pelastusvarmuus: ihminen saa olla varma siitä, että Jeesuksen ristinkuoleman perusteella hän täysin varmasti pelastuu (usko on tätä lujaa luottamusta eli varmuutta pelastumisesta Hepr.11:1). Raamatun jakeita pelastusvarmuudesta mm. Joh.5:24 ja 1.Joh.5:13.
- pelastusvarmuus perustui Hedbergillä erityisesti kasteeseen ja Jumalan sanaan (lupauksiin)
- nykyisin evankelisuus on osin jakautunut sisäisesti kahteen leiriin, joissa toisessa korostetaan voimakkaasti pelkän kasteen pelastavaa vaikutusta, kun toisessa ryhmässä korostetaan henkilökohtaista uskoa välttämättömänä pelastustienä kasteen vaikuttamiseksi (vrt. Mark.16:15-16)

SLEY
- 1873 SLEY eli Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys
- Yhdistyksen yliasiamiehiä ja johtohahmoja ovat olleet mm. Johannes Bäck (1850-1901) ja Julius Engström
- lisäksi johtajiin ovat kuuluneet: K.V. Tamminen (1882-1946), Lauri Takala (1897-1954), Toivo Rapeli (1903-?) ja Lauri Koskenniemi (1917-?), Seppo Suokunnas
- evankelisilla on kansanopistoja mm. Karkkuussa ja eripuolilla Etelä- ja Keski-Suomea.
- ylioppilaiden parissa toimii Evankelinen ylioppilasliitto (EL)
- Lähetystyötä tehty lähinnä Japanissa ja Keniassa; voimakas persoonallisuus ollut Pietari Kurvinen, joka oli lähetyssaarnaaja ja johtava maallikkosaarnaaja
- Siionin Kannel -laulukirja (1878 Sions Harpa)
- Lutherin kirjojen levittämistä, Sanansaattaja -lehti
- Sanansaattaja 1876-, yhdistyksen lehti; Suomen toiseksi vanhin edelleen julkaistava lehti; vanhin on Suomen Lähetysseuran Suomen Lähetyssanomat, jota on julkaistu vuodesta 1859 lähtien
- evankeliumijuhlat: vuodesta 1878 alkaen vietetty, vuosittain toistuva kesäjuhla, joka kerää n. 10 000 - 15 000 vierasta
- kiistely naispappien oikeudesta puhua SLEY:n tilaisuuksissa ajoi liikkeen jakautumaan kahtia, jonka vuoksi keväällä 2008 perustettiin ELY eli Evankelinen Lähetysyhdistys.

Kannatusalueena erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomi sekä Etelä-Pohjanmaa