Puhdasta vettä kesämökille

Puhdas käyttövesi parantaa kesämökin asuttavuutta. Pesuvedeksi voitaisiin käyttää järvivettä, mutta harvoin se on kelvollista juomavedeksi. Etenkin matalien mutapohjaisten lampien tai lahtien vesi lämmettyään syksykesällä tuntuu sopimattomalta astioiden pesussa tai saunassa pesuvetenä käytettäväksi. Juomavesi ja ruuan laittoon tarvittava on tuotava mökille tultaessa mukana.

Vaihtoehtona on kaivon rakentaminen kesämökille. Kaivo joudutaan usein tekemään matalalle rantatöyräälle suhteellisen lähelle vesirajaa. Koska pohjavesi kaivossa ei ole käytännössä järven vedenpintaa alempana, kaivon veden pinta nousee lähelle maan pintaa, ja pintavedet voivat päästä kaivoon ainakin sateisena kesänä ja järven vedenpinnan ollessa korkealla, vaikka kaivon ympäristö olisi rakennettu oikeaoppisesti. Kun vettä käytettäessä kaivon veden pinta alenee, rannalla olevaan kaivoon tuleva pohjavesi suodattuu ainakin osittain järvestä. Vedessä voi olla bakteereja, humuksen tai saven aiheuttamaa sameutta sekä maku- ja hajuhaittoja.

Rakentamassamme kesämökkikaivossa oli bakteereja lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut ongelmat ja lisäksi raudan ja mangaanin määrä osoittautui suureksi. Lähellä rantaa olevassa kaivossa riitti vettä kuivina kesinä silloinkin kun naapurien kaivot olivat kuivia, mutta juomavedeksi siitä ei ollut ja pesuvedeksikin varauksin. Samantyyppiset vesiongelmat vaivaavat tällä Pohjois-Savon alueella kaivoja yleisesti, eikä porakaivoista saatava vesi ole aina kelvollista juomavedeksi.

Puhdistusjärjestelmän suunnittelu

Ensimmäinen korjattava asia oli saven aiheuttama veden sameus. Sameaa vettä ei haluaisi vesijärjestelmään tukkimaan suodattimia eikä vesihanoja, joten vesi olisi suodatettava mahdollisimman puhtaaksi ennen kuin se pumpataan vesijärjestelmään. Viimeistelysuodatusta voisi harkita käyttöpaikoilla. Keväällä lumien sulamisen jälkeen kaivo kannattaa tyhjentää uppopumpulla, jolloin pohjaan painunut sakka poistuu. Tarvittaessa vähäisessä talvikäytössä ollutta kaivoa voi puhdistaa muutenkin kesämökkikauden alussa.

Toiseksi veden maku- ja hajuhaitoista olisi päästävä eroon. Siihen auttaisi ilmastus. Kaivoon olisi pumpattava ilmaa, joka kierrättää ja hapettaa kaivon vettä. Kesämökin kaivo voi olla pitkiä aikoja käyttämättä, vesi ei vaihdu ja se voi muuttua ummehtuneen tuntuiseksi. Talviaikaankin määräajoin toistuva ilmastus voisi osaltaan ratkaista tätä ongelmaa.

Mahdollisten bakteerien hävittämiseen on klooriakin tehokkaampi aine 3-atominen happimolekyyli, otsoni O3. Otsonia käytetään yleisesti kaupunkien vesilaitosten puhdistusjärjestelmissä sekä uima-altaiden veden puhdistamiseen. Otsoni on tehokas hapetin ja se poistaa tehokkaasti veden epäpuhtauksia.

Ensimmäinen puhdistuskokeilu oli pumpun painepuolelle asennettu suodatin. Pumppu oli liian pienitehoinen pumpatakseen vettä suodatinpatruunan läpi. Veden määrä jäi niin vähäiseksi, että kokeilusta oli luovuttava.

Seuraavana tavoitteena oli löytää laitteisto, joka täyttäisi mahdollisimman hyvin aiemmin esitetyt puhdistusehdot. Ainoa laitteisto oli kuusi vuotta sitten pellinkiläisen WellRock Oy:n maahantuoma amerikkalainen WellZone O3 vedenpuhdistusjärjestelmä, jonka sitten hankimme kesämökillemme.

Laitteiston pääosat

Otsonigeneraattori

Kuva on myyjän nettiesitteestä

 

Suodatin kaivossa

Kuva on myyjän nettiesitteestä

 

Laitteiston asennus ja huolto

Laitteiston, jonka pääosat ovat otsonigeneraattori ja suodatin, asennus kesämökillemme on suunniteltu ja tehty asennusohjetta suhteellisen vapaasti tulkiten. Samoin myöskin huolto, johon oikeastaan kuuluu vain suodattimen ja otsonisuuttimen puhdistus on muotoutunut omien käyttökokemusten perusteella. Otsonia kehittävä ultraviolettilamppu on vaihdettu kerran neljän kesän käytön jälkeen ja kompressorin kalvot on kiristetty ruotsalaisen ohjeen mukaan kerran viime kesänä. Laite on toiminut moitteettomasti.

Otsonigeneraattori


Otsonigeneraattori, kotelo auki

Otsonigeneraattorin kompressori osoittautui sen verran äänekkääksi, että päädyimme sen sijoittamiseen ulos. Eihän sen ääni sisällä komerossa koteloituna juuri häirinnyt, mutta ulos irti seinästä ja hieman äänieristettyyn koteloon sijoitettuna ei sen ääni kuulu ollenkaan sisätiloihin.

Laitteen voisi asennusohjeen mukaan asentaa suoraan ulos, mutta kotelossaan se on säältä suojassa. Kompressorin ääni ei häiritse ulkonakaan.


Otsonigeneraattori koteloituna

En asentaisi otsonigeneraattoria kaivon sisäpuolelle. Kaivon kosteus aiheuttanee korroosiota, laitteen huolto vaikeutuu eikä se ole turvallista.

Suodatin


Suodattimen ripustus

Kompressorilta suodattimen otsonisuuttimelle tuleva ilmaletku on koko matkaltaan kaivoon suojattu muovisella vesijohtoputkella. Riimun varassa roikkuvan suodattimen korkeutta voidaan hieman muuttaa kaivon veden korkeuden mukaan.

Suodattimia on kahdenlaisia, korkea ja matala. Kaivossamme suodattimena on matala suodatin. Suodatusteho on pienempi kuin korkealla suodattimella ja se tarvitsee puhdistusta useammin, mutta kuivina kausina ja talvella korkea suodatin voisi jäädä yläpäästään kuiville. Kunnolla toimiakseen matalakin suodatin tarvitsee lähes metrin vettä kaivossa.

Keväisin ja syksyisin suodatinta joutuu puhdistamaan useimmin. Jos suodatin on tukossa, pinnalle nostettu suodatin jää kellumaan tai uppoaa hitaasti. Talviaikaan veden käytön ollessa pientä, ei suodatinta ole juuri tarvinnut puhdistaa. Kaivo saa olla lumipeitteisenä, ainoastaan tuuletusputki on lumen pinnan yläpuolella.

Suodattimen puhdistaminen onnistuu esimerkiksi käsisuihkun paikalle liitettävällä puutarhaletkun suihkusuuttimella. Pelkän käsisuihkun paine ei osoittautunut riittäväksi suodattimen puhdistamiseen. Lämmin vesi tehostaa puhdistusta. Jos otsonisuutin likaantunut, sen voi liottaa puhtaaksi suolahappoliuoksessa suodattimen pesun aikana. Suodattimen puhdistusta varten on olemassa puhdistussuutin, joka on seuraava hankinta suodattimen uusimisen yhteydessä.

Kerran vuodessa keväällä on suodatinta liotettu klooripitoisessa pesu-aineliuoksessa, jolla käytössä ruskistunutta suodatinta on saatu valkaistua ja puhdistettua tehokkaammin kuin pelkällä vedellä.


Suodattimen puhdistussuihku liitettynä sovituskappaleella saunan suihkuletkuun. Puhdistuksen voi tehdä lämpimällä vedellä lämpimässä sisätilassa.

 

 

Vedenpuhdistusjärjestelmän ohjaus


Ohjauskeskus

Lisävarusteeksi vedenpuhdistusjärjestelmälle on asennettu pieni ohjauskeskus, jolla järjestelmä saadaan toimimaan jatkuvasti, viikkokellokytkimen avulla tai kytkettyä pois käytöstä. Kuvassa oleva pistorasia oli käytössä silloin, kun otsonigeneraattori oli sisällä vaatekomerossa.

Mökillä oltaessa puhdistus toimii jatkuvasti. Muuna aikana otsonointi toimii kellokytkimen ohjaamana. Kesäaikana joka päivä esimerkiksi 8 tuntia päivässä ja talviaikana muutamana päivänä esimerkiksi torstaina ja perjantaina. Kellokytkimessä on varakäynti.

Oheinen ohjain säästää sähköä, järjestelmän sähköteho on 55 W, ja vähentää järjestelmän huollon tarvetta. Puhdistusjärjestelmän voisi liittää GSM- ohjaukseen, mutta toistaiseksi kellokytkinohjaus on osoittautunut riittäväksi.

Käyttökokemuksia

WellZone O3 vedenpuhdistusjärjestelmästä on kuuden käyttökesän kokemukset. Käymme mökillä talvellakin, ja mökkivuorokausia tulee vuodessa lähemmäs sata.

Järjestelmä tuntui ostohetkellä kalliilta, mutta koska se ei vaatinut mitään muutoksia valmiina olevaan vesijärjestelmään, teimme ostopäätöksen hieman epäillen otsonoinnin toimivuutta. Lisäksi järjestelmään tuli edellä mainittu ohjauskeskus, joka ohjaa puhdistusjärjestelmää mökiltä poissa oltaessa.

Veden laatu korjaantui todella paljon. Haju hävisi kokonaan ja vesi kirkastui. Ainoastaan keväisin lumien sulamisen tai rankkojen pitkällisten syyssateiden jälkeen kaivon vedessä on hieman saven harmautta, mutta pesuvetenä vettä on silloinkin käytetty saunassa ja astioiden pesussa. Kaivon kevätpuhdistuksen ja tarvittaessa syyspuhdistuksen sekä suodattimen puhdistuksen jälkeen vesi kirkastuu, ja sen jälkeen sitä on käytetty myöskin juomavetenä. Onpa se kelvannut juomavedeksi ja ruuan laittoon kesämökkinaapurillekin.

Pesuvetenä otsonoitu vesi on miellyttävän pehmeää, saunan suihkussa jopa paremman tuntuista kuin kaupungin vesijohtovesi. Yksi tärkeä syy kaivon ja vesijohdon rakentamiseen olikin saada lämmennyttä, syksykesäistä järvivettä parempaa vettä saunaan pesuvedeksi. Puhdistusjärjestelmän avulla tämä onnistui.

Kokemuksemme perusteella tätä vedenpuhdistusjärjestelmää voi suositella kesämökkikäyttöön, jossa vedenkulutus on suhteellisen pientä. Se ei vaadi sisätilaa, eikä siinä ole jäätymisongelmia. Myöskään suodattimia ei tarvitse vaihtaa, puhdistus muutaman kerran kesäaikana on riittänyt. Puhdistettu vesi ei ole aiheuttanut mitään terveyshaittoja eikä vesijärjestelmän laitteita ole tarvinnut puhdistaa. Vesi, jota voi käyttää kaikkeen, juomisesta auton pesuun, parantaa todella kesämökin käyttömukavuutta.

Puhdistusjärjestelmää myy Oy Barock Ltd Lahdessa.

Huolto ja korjaukset kymmenen vuoden käyttöaikana:
Ultraviolettilamppu vaihdettu kolme kertaa.
Ilmapumppu vaihdettu.(Ukkosvaurio?)
Otsonisuutin vaihdettu.
Ostettu korkea suodatin ja suodattimen puhdistussuutin.