[ NORMAALIVERSIO ]

ETUSIVU


KOODIRUNKO

OTSIKOITA
<Hx>

RIVIN VAIHTO,
KAPPALE

<BR>, <P>,
<BLOCKQUOTE>,
<ADDRESS>

SULKUTAPA
<DIV ALIGN=center>,
<CENTER>

RIVITYS ESTO
<NOBR> <WBR>

TEKSTIN MUOTOILU
<B> <I> <TT>
<FONT SIZE="+x">
<BLINK> yms.

ERIKOISMERKKEJÄ
< > & Ä ä Ö ö Å å yms.


VIIVAT
<HR>, <HR SIZE=x>,
<HR WIDTH=xxx>

LISTAT
LUETTELOT

<UL> <LI> <OL>
<DL> <DT> <DD> yms.


LINKIT
<A HREF=,
<A HREF=#,
<A NAME=


KUVAT
<IMG SRC=,
<A HREF=

IMAGE-MAP
Linkkikuvakartat

TAUSTA
<BODY TYPE=FADEINC BACKGROUND=,
<BODY BGCOLOR=


ESIMUOTOILTU TEKSTI
<PRE>

TAULUKOT
<table>, <tr>, <td>, <th> jne.

KEHYKSET - FRAME

LOMAKKEET
<FORM ACTION


KOMMENTTI
ei näy sivulla. <!-- -->

VÄRIN MÄÄRITTÄMINEN
...="#RRGGBB",
...=colour

JIPPOJA

"KOODIVIESTEJÄ"
haettaessa sivua.

MUITA-OPPAITA


v.25.12.1997