HTML-opas v.14.11.1997

”VIERIVÄ TEKSTI”

Tekstiä malliksi jonka pitäs rullata ja rullaakin Microsoft Internet Explorerilla.

Source:

<marquee
    align=bottom
    behavior=scroll
    bgcolor="#FFFFFF"
    direction=left
    height="40"
    hspace="10"
    loop="infinite"
    scrollamount="2"
    scrolldelay="0"
    vspace="10"
    width="80%"
>

Tekstiä malliksi jonka pitäs rullata ja rullaakin Microsoft Internet Explorerilla.

</marquee>JIPPOJA | HTML-opas