You can read the book by clicking the picture above (requires Adobe Flash Player).


Heraldiikka

Pentti Röppänen 2006 Kuusamo

 


 


Sertifikates och kompetenser Sjökapten , 1974 Rauma , Finland GMDSS / GOC Teleförvaltningscentralen , Maritim mobil trafik sertifikat , 1995 Åbo , Finland Sertifikat av handlingen oljeprodukter i oljefartyg , Sjöfartstyrelsen i Finland , 23.10.1998 Helsingfors EA / FHJ 2 , grund – och fortsättningskursen i första hjälpen , 6.2.1998 Åbo , Finland Spåk intygar : Svenska språket , Statens språkexamensnämd Finland , 1977 Universitet av Tammerfors Engelska språket , skrivligt och munligt förmoga , 1980 , Universitet av Uleåborg , professor J. Cromer

Heraldiken : Histori av vapen Röppänen : Vi började at planera till vårt släkt Röppänen , ett egen vap - när vi började också göra genealogiska studeringen i vårt släkt Röppänen med rovasten , läraren Mauno Röppänen i året 2004 . Snart efter det vi upmärkade , att det skulle ny vara senast den tiden , att starta planera heraldik ikon för denna gamla och bemarksamt släkt REPON , RÖPPÖIN , RÖPPÄIN , REPPIJEV , RÖPPÄNEN , RÖPPÖNEN . I den forna tiden har släkten Röppänen livit i distrikten av Ladoga-Karelen . Röppänen –släkt har urna tiden haft utmärkt betydelse till jurdbruk , industri , sjöfarande , ekonomi , och specielt till kyrkans församlingslivet under många hundra årstiden .

Vi gemensamma planerade i teem-arbete vapen – Röppänen med rovasten , lärare Mauno Röppänen , läraren , diakon Jukka Röppänen och läraren , fru Sinikka Jutila . Fru Eija af Gardemeister studerade oss till aristokratisk – och heraldiska släkts värden i Finland och utomlands . Mr. Sergei Burkov from United Kingdom hjäpte oss också med goda ide och hjäp av ritningen .

Heraldiken , konstnären , Harri Rantanen fråm Tammerfors gjorde den slutliga ritningen av vapen –Röppänen i Tammerfors i år 2006 . Häraldiska sällskapet i Finland har märkat up till register med nummer 1381 vapet som ägare är Pentti Aleksi Röppänen .


Englanniksi


Ranskaksi


Ruotsiksi


Suomeksi


Venäjäksi

Etusivulle