Kalliopäiltä on saatu useita hienoja kuvia Vertistä. Tilapuutteen takia tässä vain yksi, saatu sähköpostilla 22.12.02.

Tuntuu siltä että manssiporukka kauttaaltaan on hyviä kuvaajia. Eräs manssin ainuita huonoja puolia on, että se on niin vaikea valokuvata, tummuutensa ja nopeutensa takia.