BOKMÄSSAN I HELSINGFORS 2003

Radio Vega bevakade bokmässan i oktober på bred front. Också vi var med på ett hörn. Hans Johansson hade i sitt populära eftermiddagsprogram "Direkt" bett oss ställa upp för en intervju. Det var i första hand Kuddkriget som intresserade honom.      
Susanne Sonntag och Thomas Lundin jämte band uppträdde med trevlig Taubemusik mellan intervjuerna.      
     

Visan om er fröken Rosa, får ni i kväll till Ert bord,

medan vi tala på prosa, diktar jag rimmade ord.

Tyst, ingen såg att jag kysste er kind.

Känn hur det doftar från parken av lind.

Blommande lindar kring månbelyst stig --

Rosa, jag älskar dig!

     
Stefan och Staffan med Fritt fram var självskrivna gäster...      

...för en tacksam publik

     
Mikael "Vittula" Niemi blev tårtuppvaktad av en gammal bekant.