HÄNT PÅ SARFSALÖ

Vem vinner bredbandskampen Sverige Finland?

Hem

Nisse Husberg

Två öar

Stora vatumötet på Ljungars samlade runt 150 deltagare. Öbor och sommargäster informerades om den nya lagstiftningen för avloppshantering och planerna på vattenandelslag samt situationen på bredbandsfronten.

Programmet framgår av kallelsen.

ÖN:s reportage 27.1.04 från Vatumötet

ÖN:s "vattenledare" 29.1.04

   

Om breidbaand på östnyylendskå www.hindersby.net

Jämför här de svenska och finska strategierna:

Svenska IT-kommissionen

Finska bredbandsarbetsgruppen

Vem tror du mera på?

Och vilkenderas budskap har bättre chans att nå politiker och allmänheten?

OP:s kolumn i ÖN 3.2.04     OP:s insändare i Hbl 5.2.04

Tidigare hänt