NÄYTTELY - UTSTÄLLNING

 
 

Valokuvamuistoja Sarvisalosta - Fotominnen från Sarfsalö

 
 

Kesäasukkaat Ove Paul ja Alf Hemming ovat toisistaan tietämättöminä vuosikymmeniä valokuvanneet Pernajan Sarvisalossa. Sarvisalon kotiseutumuseo on saattanut heidät yhteen ja pyytänyt heitä panemaan näytteille valikoiman kuvistaan.

Näyttely oli esillä kahtena viikonloppuna tämän vuoden elokuussa Sarvisalon Härkäpään kylätoimikunnan talossa Byagården. Katsojia oli paljon ja moni toivoi jonkinlaista jatkoa. Kuunari Kathrina joka on rakennettu 1940-luvun lopussa Härkäpäässä on nyt kahtena kesänä käynyt synnyinsuduillaan. Niin vakituisille asukkaille kuin kesävieraille on silloin ollut tarjolla meriretkejä, ruokaa ja muuta ajanvietettä. Talvisin M/aux Kathrina majailee Helsingin Kauppahallin naapurina, missä sen mainio keittiö houkuttelee ruoka- ja kahvivieraita luokseen. Niin syntyi ajatus siirtää osa näyttelystä Kathrinan sisätiloihin muutamaksi viikoksi. Laivanomistajien toivomuksen mukaan keskitytään lähinnä siihen osaan näyttelystä joka tuo esille Sarvisalon saariston luontoa. Uuteen näyttelyyn sisältyy myös joitakin teoksia, jotka eivät olleet esillä Sarvisalossa, osa niistä kankaalle printattuna. Näyttely on esillä 16.11 - 1.12.2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommargästerna Ove Paul och Alf Hemming har varandra ovetande i decennier fotograferat på Sarfsalö i Pernå. Sarfsalö hembygdsmuséum har sammanfört de två och bett dem ställa ut ett urval av sina bilder.

Utställningen ägde rum under två veckoslut i augusti detta år i Byagården på Sarfsalö. Den blev välbesökt och många önskade en uppföljning. Skonaren Kathrina som är byggd i slutet av 1940-talet i Härpe har nu två somrar besökt sin "födelseplats" och bjudit bofasta och sommargäster på seglatser, mat och annat tidsfördriv. På vintern håller M/aux Kathrina till granne med Saluhallen i Helsingfors och lockar med sitt goda kök mat- och kaffegäster till besök. Så tanken väcktes att låta en del av utställningen från sommaren hänga någon vecka i Kathrinas innandöme. I enlighet med båtägarnas önskan är det den del av utställningen som visar naturen i sarfsalöskärgården som företrädesvis tas upp. Den nya utställningen innehåller också ett antal verk som inte visades upp på Sarfsalö, en del av dem printade på duk. Utställningen försiggår 16.11 - 1.12.2002.

 

Yhteystiedot - Kontaktuppgifter

 

Alf Hemming

Vanha Rajamäentie 2 A. 1

05200 Rajamäki

Puh. 09 2903093

040 5186342

e-mail: alfjoh@suomi24.fi

 

Ove Paul

Krämertsvägen 3 - Krämertintie 3

00620

HELSINGFORS - HELSINKI

Tel/Fax: 09 799714 - Mobil: 0400 967686

e-mail: ove.paul@pp.inet.fi

Web: http://personal.inet.fi/koti/ove.paul

Fritid - Vapaa-aika - Leisure: Nystu

Lubondasvägen 74, Horslök, Sarfsalö

07780 HÄRPE 36H

Tel. 019 579720

 
  Alf Hemming on biologianopettaja ja keskittyy kuvissaan lähinna luontoon ja eritoten sen koskemattomampaan osaan kun taas Ove Paul pääasiallisesti kuvaa maisemia, rakennuksia ja tapahtumia. Mutta molompien kuvissa löytyy samannäköistä ja erilaista. Sarvisalon aiheet eivät koskaan lopu. Alf Hemming är biologilärare och riktar med sina bilder in sig på naturen, i synnerhet den mera orörda delen av den, medan Ove Paul gärna ägnar sig åt landskap, byggnader och evenemang. Men i bägges bilder finner man likt och olikt. På Sarfsalö tar motiven aldrig slut.  
Hem

Osa kuvista on saatavilla myös postikorttikokoisina - En del bilder kan erhållas också i postkortsformat

Fotosidan