Av våra böcker har hittills de fyra första, Då tystnade fågelsången, Kuddkriget, Mord i mäsk och Vatten är ett farligt gift samt den sista, Tills döden skiljer oss samman, utgivits av Celia som talböcker. Celia är organisationen för synskadade, och deras bibliotek har i lagen givits rätt att producera böcker för låneverksamhet åt synskadade. De fyra första har inlästs av skådespelaren Karl-Ivar Seire och den sista av Pontus Dammert. Gå in på celiasidorna för mera information. Synskadade med tillgång till Celiabiblioteket har också möjlighet att läsa böckerna via nätet.

Ytterligare har Vatten är ett farligt gift utkommit som 'sommardeckare' på Radio Vega Östnyland och kunnat i begränsad utsträckning avlyssnas för privat bruk från CD-skivor. I Radio Vega framfördes den av skådespelaren Thomas Henriksson.