Nylands svenska kulturfonds

utdelningsfest

23.3.2006

I Vanda konserthus Martinus

Cirkus Helsinki

TUM-PA-KA-TAK - AFRIKANSKA RYTMER OCH STÄMNINGAR

Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda

Cirkus Helsinki

Hem Så var det dags för stipendieutdelning. Vi var där i två skepnader, dels för Sarfsalö Byaråd och dels för våra deckare. Svenska kulturfonden hade haft vänligheten dels att än en gång stöda byarådets verksamhet och dels att främja våra deckarskriverier med ett stipendium för vår femte bok i vardande, en ny och glädjande erfarenhet för oss.