Svenska dagen 6.11.2009 - Botby högstadium

Ett kärt minne kommer denna dag att bli för oss. Gun-Britt Karlsson, ämneslärare i ltteratur och modersmål och med rötter i Sarfsalö, hade undrat om vi kunde tänka oss att delta i hennes projekt för att väcka och bevara det intresse för läsandet av böcker som idag sägs vara i fara hos ungdomen. Hennes önskan var att vi skulle ställa upp på skolans svenskadagenfirande genom att berätta om våra deckare och vårt skrivande. Glatt överraskade tackade vi ja. Vi var överraskade främst av två orsaker: Dels att deckare var rumsrena i skolan och dels att våra böcker kunde intressera en så ungdomlig publik.

Tillsammans med Gun-Britt skisserade vi upp en 'Litterär salong' eller egentligen två; på förmiddagen en genomgång med grupparbeten med 7:orna och 8:orna och efter lunch en pratstund med 9:orna. Eleverna var väl förberedda, aktiva och duktiga, och det som vi gamyler främst fäste oss vid var hur vant och behändigt man fick grupparbetena och diskussionera igång. Den som tror att dagens ungdom endast kan kommunicera med dator tar fel. Titta på bilderna här http://picasaweb.google.fi/paulgustaf/BotbyHogstadium# och märk hur koncentrerat och samtidigt avslappnat man jobbar ihop. Samarbetet fungerade fastän grupperna var nybildade. Att rita och berätta på flaptavlor gick galant, fiffiga titlar och intriger trollades fram och varken bråk eller andra störande inslag förekom. .

Ta efter, dagens politiker!

En positiv atmosfär verkade råda i hela skolan. Pingis spelades på rasterna i det rymliga samlingsutrymmet - i skarp kontrast mot de stunder vi på min tid, i Svenska lyceum, stal oss till före lektionerna med två Deutsch für ältere Anfänger på långkant bredvid varandra som nät på katedern och de lite tunnare grammatikböckerna som racketar. Däremot saknade vi de pulpeter med lock man hade förr. Lock som man kunde glänta på under tråkiga lektioner och istället glutta på Alibi-magasin eller andra inkörsportar till kriminallitteraturen. Kanske lektionerna inte är lika tråkiga idag?

   

Tack ska ni ha allihopa och lycka till i livet.

Ove Paul

med hälsningar från Tina