FÖR MANCHESTERTERRIERINTRESSERADE FRÅN SVERIGE

OBS! Våra hundar talar svenska, liksom, vi!

Vi har genom åren fått åtskilliga förfrågningar om rasen från Sverige. För tillfället finns där, så vitt vi känner till, endast en uppfödare med regelbunden kullproduktion, Barbro Kronlunds Tibouchina's Kennel www.manchesterterrier.info.se i Komstad, Sävsjö, nära Jönköping. Vi har ett gott samarbete med henne och har rekommenderat hennes kennel för rikssvenska valpköpare. Vi skulle givetvis mycket gärna själva leverera valpar till Sverige. Manchesterstammen i Finland håller hög nivå både till lynne och fysik och vi har haft goda framgångar på utställningar, också internationellt. Manchesterterriern är klok hund och behöver därför mycket mental stimulans. Den är inte en ras för vem som helst. Den kräver en viss fasthet i skolningen och samtidigt vill den ha ett nära förhållande till sina människor. Man behöver prata mycket  med den och kramas och pussas och samtidigt kräva att inte bli bestulen på sin mat eller näsdukar m.m.

Tyvärr är export av hundar från Finland till Sverige tills vidare mycket besvärlig på grund av rabiesbestämmelserna. I praktiken kan en valp inte föras över gränsen innan den fyllt 6 månader och man kan förete blodprov med bevis på förefintliga antirabieskroppar. Vår kennel är en hobby, inte en affärsverksamhet. Våra hundar inlemmas i familjen, och i praktiken börjar en sådan process just vid den normala tiden för valpöverlåtelse, vid ca två månader. Vid sex månader är det redan ömtåligare med en omplacering. Den är på sitt sätt svårare än om det vore fråga om en vuxen hund, där utvecklingen inte mera är lika intensiv. Därför blir fall där försäljning till Sverige från oss skulle bli aktuell mycket sällsynta, närmast bör det vara fråga om seriösa behov för utveckling av stammen i Sverige. Man kan också tänka sig fall, där valpen för en mellanperiod bor i Finland hos släktingar eller vänner till den potentiella köparen.

Från och med 3 juli i år införs i EU-länderna ett sk. husdjurspass. Förhoppningsvis blir det då lite lättare med den fysiska kontakten över gränserna.