How much is the Doggie in the Window?...

RIKTPRISET PÅ VALP 1.6.2011 är hos oss

EUR 1600

Omfattande

 1. Registrerad valp
 2. ID-märkning jämte registrering av märkningen i Finlands Kennelklubb.*
 3. Intyg över frihet från inälvsparasiter.*
 4. Första årets medlemsavgift i rasföreningen Suomen Manchesterinterrierit r.y.
 5. "Trygghetshandduk" med hemmets och valpkullens doft
 6. Foton från småvalpstiden (tiden innan valpen kunnat uppvisas för utomstående).
 7. "Vägkost" för första veckan.
 8. Kontakt och rådgivning även efter överlåtelsen ingår i paketet.
 9. Föräldrarna undersökta enligt rasföreningens rekommendationer
PENNUN OHJEHINTA 1.6.2011 alkaen on meillä

EUR 1600

Sisältäen

 1. Rekisteröity pentu
 2. ID-merkkaus ilmoituksineen Kennelliittoon.*
 3. Todistus, ettei pennulla ole sisäloisia.*
 4. Ensimmäinen vuosimaksu rotuyhdistykseen Suomen Manchesterinterrierit r.y.
 5. "Turvapyyhe", johon taltioitunut kodin ja pentueen tuttu tuoksu.
 6. Valokuvia pikkupentueesta (ajalta ennen kuin pennut voitiin esitellä ulkopuolisille.
 7. Evästä ensimmäiselle viikolle.
 8. Yhteydenpito ja neuvonanto luovutuksenkin jälkeen sisältyy pakettiin.
 9. Vanhemmat tutkittu rotuyhdistyksen suositusten mukaisesti
OUR PRICE starting 1.6.2011 is

EUR 1600

Including

1. Registered pup

2. ID-marking and its registering in the Finnish Kennel Club.*

3. Certificate of non-parasites. *

4. Payment of the Brreding Club's annual fee for the first year.

5. A "security rag", to which the familiar scents of home and litter have been deposited.

6. Photoes of the litter from the time before pups being showed to outsiders.

7. Food for the first week.

8. Contact and consulting also after delivery are included in the package.

9. Parents examined according to our Breeding Clubs instructions

*I praktiken innebär ID-märkningen i förening med intyget över avsaknad av parasiter ett slags "allmänt friskhetsintyg", eftersom åtgärderna måste föregås av undersökning av lungor och hjärta.

*Käytännössä ID-merkintä yhdessä loistodistuksen kanssa vastaa "terveen papereita" yleisemminkin, koska toimenpiteitä edeltää keuhkojen ja sydämen tutkimus.

*In practice the ID-marking together with the non-parasite-certificate serve as a "general soundness certificate", since they are preceded by an investigation of lungs and heart.

Vägkosten är avsedd för den första övergångsperioden i det nya hemmet. Information medföljer om hur samma foder kan beställas ända hem.

Eväinä kuivamuonaa totutusajalle sekä tietoa miten samaa muonaa on saatavilla kotiin tilattuna.

The first week food is intended for the period of adjustment to the new home. Information on how and from where to order the same food right home is included.