Eva Liljebäck (Madame Butterfly) och Rospiggen (Ruffe)

     
   
 

TANGO FOR TWO

KISS OF FIRE

 

Eva Lijebäck är vår import från England (valpnytt). På bilderna är hon dryga 5 mån. och hennes partner Ruffe knappa 6. Ruffe har varit på helpension för två veckor hos oss. Han är Majs valp från försommaren men alltså nästan dubbelt så stor som lilla Eva. Men de trivs bra tillsammans. Eva är ändå tänkt för Fänrik Rosenström.

Eva Liljebäck on tuontinarttumme Englannista (pentu-uutisia). Kuvissa hän on runsaat 5 kk ja hänen parinsa Ruffe vajaat 5. Ruffe on ollut parin viikon täysihoidossa meillä. Hän on Majn pentu alkukesästä mutta jo melkein kaksi kertaa Eevaa isompi. Mutta he viihtyvät hyvin keskenään. Tosin Eva on tarkoitettu Vänrikki Rosenströmin pariksi.

Eva Liljebäck is our new import from England (puppy-news). In the pictures she is a little more than 5 months and Ruffe a bit from six. Ruffe has been boarding at ours for a couple of weeks. He is Maj's pup from early summer but already about double Eva's size. But they get along swell. However, Eva is meant for Ensign Rosenström.