OVES PEDIGREE (födelseåren)      
  David Paul 1690    
  Daniel 1714    
  Daniel 1740    
  Wilhelm Gottlieb 1764 Daniel Friedrich 1765    
  August Ferdinand   Carl Wilhelm Leopold Johann Gottlieb 1797
    Daniel Hermann 1827 Anton Friedrich Otto Ludwig
    Aksel Johan Georg Erik 1865
    Georg Edvard Erik Johannes 1906 Erik Daniel Erik Natanael
  Per-Edvard Axel   Georg Elof Johannes Gustav Ove Erik 1939 Bo Daniel Hans Erik Aimo Aatos
Jan-Peter Edvard Georg Mikael Hermann Robert Andreas Axel Jan-Ove Sixten 1968 Dan-Fredrik Valdemar 1970
      Jan Henrik 1999 Martin Robert 1996 Rasmus Erik 2000
  Kalla fakta om mina förfäder (uppgifterna hämtade ur PerEdvard Pauls släktforskningarbete "Släkten Paul från Palsewalk, särskilt finländska grenen", publicerad 1984 i Uppsatser VI ", utgiven av Helsingfors släktforskare r.f.:

Äldsta kända stamfadern, David Paul, föddes alltså ca 1690 i staden Pasewalk i Vorpommern i Brandenburg. Han var hattmakare och senare körsnärsmästare. Hattmakargenerna gick vidare till sonen Daniel och sonsonen Daniel och verkar ha hållit i sig ända till min son Dan (!) och dennes son Martin. Bägge är tokiga i huvudbonader av alla de slag. Också Dans hustru Sanne har blivit smittad och gjorde åtminstone tre mössor denna jul (1999).

Daniel Hermann var den som överförde släkten till Finland och Helsingfors 1858. Han var bl.a. musiker, komponist, musikhandlare och lärare i tyska vid Kejs. Alexandersuniversitetet i Helsingfors. Översatte diktverk från finska till tyska, bl.a. Kanteletar och Kalevala samt skrev olika läroböcker i tyska. Erhöll briljantring av Alexander II och juvelring av Alexander III.

Många av dagens namn inom släkten går igen från gångna tider. Sålunda har juristen Ove Pauls hustru Anna Kristina en namne Anna Christina Paul, f efter 1606 i Prenzlau och gift med en doktor i bägge rättsvetenskaperna, som nämns bland släkter med namnet Paul, där släktskapen bakåt inte kunnat påvisas. Och en senare Anna Christina, född 1742, dotter till den första Daniel Paul, var liksom sin far medlem av Sta Maria församling (så och vi här i Helsingfors). Denna Anna Christina fick en dotter Anna Christina 1766. Min sonson Martin har funnits i åtminstone fem upplagor, varav en hattmakare och en Martin Friedrich.

Förutom hattmakar, körsnärs och juristyrkena har förfäderna utmärkt sig som brännvinsbrännare, jägmästare, bagarmästare, skräddarmästare och mycket annat. Farfars farfar Johann Gottlieb var kungligt regeringsråd och innehade högsta förmynderskapet över sådana omyndiga, svagsinta och slösare, som stod under den kungliga kammarrättens omedelbara jurisdiktion. Tidigare nämnda farfars far gav violinkonserter inför kejsarna och hovet i Petersburg och komponerade polonäsen Vårt land till lantdagens öppnande i Helsingfors 1863. Axel Johan var verksam som utrikeshandelsagent och publicist i Helsingfors, grundade och ägde Axel Pauls Annonsbyrå och Förlags Ab Mercurius, men fängslades 1903 av Bobrikov och flyttade till New York efter konkurs 1917. Han kom sedermera tillbaka till Helsingfors.

Min farfar, Georg Erik Paul har enligt en intervju med min faster Margit Mether i Hbl 2.6.1963 gått i samma fotspår, eftersom han var upphovsmannen till ett över hela landet utspritt protestplakat mot förryskningen av de finländska frimärkena och därmed föremål för Bobrikoffs förföljelse.

Vem är vi?

HEM