Ove´s News Agency (ONA) / 25.3.2000

TODAYS NEWS: Brandväsendet under lupp!

 

Good news

 

Bad news

Teamet Philip Teir och Hans Paul från Hbl inspekterade utryckningsfordonen i Berghäll. Teamet Martin, Dan och Ove Paul inspekterade brandbilen i Krämertskog.

  Det behövs inget särskilt körkort för att köra brandbil. Men det tar ändå nästan 14 år innan jag får göra det.

Utryckning

Stolt brandman

Martin Paul inspekterar brandbilen

Scannat från Hbl 26.3.2000, foto Hans Paul.

Previous news

Ona news

"Utryckning" på Lions vårfest i Krämertskog. Foto Ove Paul.

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.