Ove´s News Agency (ONA) / 23.3.2000

TODAYS NEWS: Kaj som Citycowboy

Good news

Bad news

Hustruns kusin Kaj hedrades i Husisbilagan Visionen med nästan en helsida text om sina 50 år bakom taxiratten i Helsingfors.

Dom hade ju satt in honom i jätteformat på första sidan också! Och den mildrades inte av omgivningen - som den som jag tog av honom på Sarfsalö torg.

Kaj Nyqvist

Kaj i samtal med trevliga sommarboare på Sarfsalö

Scannat från Visonen 24.3.2000. Foto Nina Lassila.

Previous news

Ona news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.