Ove´s News Agency (ONA) /4.2.2003

TODAYS NEWS: EU hjälper strömmingen

 
  EUs nyutnämnde sjöfartsdirektör ser ingen orsak att lägga sig i Finlands och Rysslands bilaterala tvist om oljetransport genom Finska vikens isar. Men hej, det ordnar sig! Lipponen har talat med Prodi och Prodi kommer att sätta den där holländaren på plats.
    I själva verket ser ju denne holländare endast till Finlands egna intressen. I långa loppet är det fråga om att främja finsk strömmingsexport. Eftersom vi inte har tillgång till egna sardiner, måste vi åtminstone ges tillfälle att producera strömming i olja.

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.