Ove´s News Agency (ONA) /2.11.2001

TODAYS NEWS: Mera boknytt!

    M

ånen

 

 

 
Helsingfors första bokmässa är över. På finlandssvenskt håll var det släkthistoriken "Vådan av att vara Drake" som tilldrog sig det största intresset. Författaren, min pappas fasters son arkeologen Knut Drake, slog för några år sedan igenom med den stora bongarskildringen "Skrakarna över Helsingfors".
     

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.