Ove´s News Agency (ONA) /21.2.2001

TODAYS NEWS: Nyheter från alphyddan

    Månen  

 

Ytterligare en av våra utmärkta skidåkare har oförskyllt råkat ut för en dopingolycka. Jari Isometsä har för den församlade pressen förklarat hur han tappade bort sig i sin alphydda och för att hitta till startplatsen blev tvungen att något sänka sina blodvärden. Ofattbart att någon kan lastas för att avsiktligt försämra sina värden!

De svenska och norska massmedierna har enligt våra kvällstidningar skyndat att utpeka Isometsä till lögnare. Först kan man ställa sig undrande till varför man vill få honom till lögnare när han erkänt att han använt ett medel för att få ner hemoglobinet. Men vid närmare eftertanke förstår man att de nordiska brödrafolken på detta sätt som en man ställer upp bakom den finska idrottsnationen. De vet ju att eftersom såväl svenska som norska farmgångar aldrig uppnås med manipulation, är det givet att så inte sker i Finland heller. Alltså ljuger Isotalo.

I TV visades häromdagen vilken avancerad utrustning som finns att tillgå i Norge för testning av hemoglobinvärdet. Med den fastställs obönhörligen om värdena uppnåtts på s.k. naturlig väg eller manipulerats fram. Att utrustningen marknadsförs för stortävlingar av just Norge är glädjande, för alla kan ju som sagt vara övertygade om att de enastående framgångar norska skidåkare noterat en lång rad av år - egentligen ända sedan Norge blev oljenation - uppnåtts utan manipulation. Framgångarna är i stället resultatet av förnuftig satsning av oljepengar på skidsporten och av att norrmännen är ett naturbegåvat folk med skidorna fastvuxna i fötterna från födseln, tyvärr med en viss fallenhet för astma.

Det är en ren tillfällighet att utvecklandet av och tillgången till testutrustningen sammanträffat med de norska framgångarna. Det är en ovärdig tanke att man den vägen skulle ha hållit koll på att ingen åkte fast.

Till all lycka är lagledningen och skidförbundet lika oskyldiga som hittills och deras sköld förblir snövit och obefläckad. Det är tryggt att Isometsä själv försäkrar det här.

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.