Ove´s News Agency (ONA) /11.2.2001

TODAYS NEWS: Mänskans gener

    Månen  

Nya forskningsrön påvisar, att människan har endast 35000 olika gener, vilket är betydligt mindre än tidigare antagits.

 

Det lär ändå var upp till dubbelt fler än vad bananflugan har!

     

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.