Ove´s News Agency (ONA) /13.12.2000

TODAYS NEWS: Hur går det för Gore?

Efter bara fem veckor kom USA:s federala Högsta Domstol med ett avgörande i den segslitna tvisten mellan presidentkandidaterna Bush och Gore. Domslutet lände hela landets jurist- och domarkår till heder, eftersom det återförpassade ärendet till Florida och i praktiken utgjorde att kristallklart "kanske" beträffande lagligheten i förfarandet hittills. Sålunda bevarades den juridiska osäkerheten kring valet för obestämd tid, även om Gore kanske politiskt tvingas ge upp.

Då röstsedlarna är offentliga dokument i USA, vore det rent märkvärdigt, om inte någon ser till att en ny räkning ändå genomförs rent faktiskt, och sen är det kokta fläsket stekt.

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.