Ove´s News Agency (ONA) /21.11.2000

TODAYS NEWS: Högteknologi från Kina löser valknut i USA.

I USA är nu goda råd dyra. Valfunktionärer och rösträknare är uttröttade och saknar resurser att genomföra rösträkningen för hand. Det finns bara fem fingrar på en hand och den andra handen blir upptagen för själva räknandet. Även om landet är folkrikt verkar man stå inför en övermäktig uppgift. Därför är det med glädje man hälsar nyheten att man räcker en hjälpande hand också från Kina. Man har därifrån lovat leverera 1 miljon kulramar, speciellt utvecklade för ändamålet, med kulor i två rader per ram.

Ramarna skall vara färdiga för leverans redan nästa år.

I Washington ställer man sig försiktigt positiv till förslaget, men många anser att det vore större och snabbare hjälp med en miljon kineser, redan skolade i bruket av denna teknologi.

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.