Ove´s News Agency (ONA) / 21.4.2000

TODAYS NEWS: Sommar i Finland. Vilken långfredag!

Good news

Bad news

20 grader i skuggan på Playa del Krämertskog vid Metsälä River! Vitsipporna blommar och maskrosorna skjuter upp.

Så här präktiga var sagda rosor förra sommarn.

 

Ona news

Previous news

This news will eventually be replaced, tomorrow or some other day.