Sarfsalö Hembygdsmuséum

Museét hålles öppet under lördagsförmiddagarna till augusti månads slut, även om sommartorget är över för säsongen. Kaffeservering har också utlovats för att inte abstinensbesvären efter torget skall bli för svåra.

Se närmare uppgifter på Pernå kommuns hemsida.