Murha - men på svenska

Finlandssvensk kriminallitteratur 1904 - 1996

Journalisten Johan Wopenka från Göteborg, medlem i svenska deckarakademin och en av redaktörerna i tidskriften för deckarvänner Jury färdigställde 1997 en historieskrivning av den finlandssvenska kriminallitteraturen. I arbetet läste han tillsammans med Torsten Söderström från Ekenäs igenom 58 böcker börjande från Geeth 1904 och slutande med Staffan Bruun som han betecknar som den i särklass främsta thrillerförfattaren i svenskfinland.

Arbetet ansluter sig till ett större projekt, där Wopenka granskar och kompletterar tidigare sammanställningar av den svenska kriminallitteraturen, bl.a. Århundradets svenska deckare av Bo Lundin, som utgavs 1993 av Jury i samband med firandet av den svenska deckarens hundraårsjubileum. Slutmålet är en "nationalbibliografi" över genren. Vi får vara glada att man i Sverige kommer ihåg oss på ett område som vi själva i allmänhet inte anser salongsfähigt nog att notera i kulturella sammanhang.

I Hbl ger Gustaf Widén själva insatsen en eloge och konstaterar att Wopenka och hans bidragsgivare sammanställt ett faktarikt häfte, även om han inte förstår titeln. Björn Wallén, den som väckte deckardebatten i Hbl våren 1996 tvekar inte att kalla Wopenkas och Söderströms arbete för en viktig litterär kulturgärning.

I häftet på 36 sidor bedömer Wopenka i korthet 37 författares alster. Hans stil att recensera avviker såtillvida från gängse kulturrecensenters, att han egentligen aldrig är elak i sina omdömen, vilket inte betyder att alla betyg vore positiva. Tvärtom, men han använder ett civiliserat sätt och språk.

Om våra alster säger han:

"Då tystnade fågelsången 1991 är en lite pratig "mjukisdeckare" om mordet på en impopulär läkare. Grundintrigen är inte dålig, och mordmotivet välfunnet, men det finns för många utvikningar från huvudhandlingen, vilket gör denna onödigt tillkrånglad. Som helhet känns berättelsen väl ostrukturerad och lite valhänt hanterad. På plussidan kan noteras att historien, som utspelar sig i Helsingfors och den östnyländska skärgården, innehåller rätt trevliga beskrivningar av finlandssvensk vardag.

Huvudpersonerna, sjuksköterskan Anna Rönnqvist, hennes make Olle och polismannen Birger Ottosson, återkommer i den åtskilligt bättre Kuddkriget 1992. Hanlingen tilldrar sig i ett litet samhälle i östra Nyland, och visar viss influens från Wava Stürmers Ro, ro till Dödmansskär 1967. Intrigen i Kuddkriget innehåller också den väl mycket dialog, men den är bättre hanterad, tämligen välkonstruerad och har en god upplösning. En läsvärd roman, om än fortfarande något osäker i den stilistiska utformningen."

Johan Wopenka har också utarbetat lexikonet Stora Mordboken - en guide till 150 års pusseldeckare och nysterier, 1841-1990, utgiven 1991 på BJW-Förlaget som står bakom också Murha - men på svenska.