MORD I MÄSK    
-Ampi-Stop hjälper mot alla insekter…

-Är det farligt för människor?

Expediten visade på förpackningens giftmärke. - Det här betyder att det är farligt att förtära. Det gäller att hålla det någonstans där inte barn kommer åt det… Getingarna får så att säga av sin egen medicin. Men det bryts ner mycket snabbt. Vi är måna om ekologin i trädgårdsbranchen.

-Det är bra om sådana här gifter inte får efterverkningar för andra än dem de är avsedda för, sa damen allvarligt. Jag tror den ska passa för ändamålet.

   
Privata Sjukvårdsinstitutet för Europeisk Doktrinomfattning, PSED, hade problem med elevunderlaget som sviktade. På fältet ville man inte mera ha skolans produkt, sjukvårdarna, och goda råd var dyra. Så dyra, att någon måste betala med sitt liv.    
Anna och Olle Rönnqvist, det strävsamma paret från Då tystnade fågelsången och Kuddkriget, drabbas igen av ett lik i sin omgivning och får orsak att kontakta sin vän Birger Ottosson på Centralkriminalen. Men de drabbas också av Hjalmari Huttunen.