HÄNT PÅ SARFSALÖ

 
Två öar

Hem

Akademen och Lyran besökte Ljungars 23.8.03. På bilden ses Johanna Karlsson i aktion framför bägge körerna.

Publikreaktionerna var stormande. Taket höll på att lyfta.

Tidigare hänt