Litterär verksamhet

Ove och Kristina tillsammans:
DETEKTIVROMANER
Då tystnade fågelsången, 1991 på eget förlag
Kuddkriget, 1992 på eget förlag
Mord i mäsk, 1997, diskettversion
Vatten är ett farligt gift..., på eget förlag
------
 
Bidrag till HEMBYGDSBÖCKERNA om Sarfsalö, Boken om vår ö, delarna I - III, utgivna av Sarfsalö byaråd r.f. 1995, 1996, 1998:
Vägen (del I)
Hälsovård (del II)
Kvarnen och Dubbelmordet på Nybondas (del II) den senare publicerad även i svenska deckartidskriften Jury, Dubbelmordet på Nybondas - en uppföljning (del III)
 
Facklitteratur, Ove:
Pankkitoiminnan käsikirja (Handbok i bankverksamhet), avsnittet Pankkitakaukset (Bankgarantier), 1991 och 1996, utgiven av Bankföreningen i Finland genom Kirjayhtymä
Suomalainen pankkitakaus EU-jäsenyyden jälkeen (Den finska bankgarantin efter inträdet i EU), Defensor Legis nr 11-12/95

Pankkitakuu ja uusi takauslainsäädäntö (Bankgarantin och den nya borgenslagstiftningen), Defensor Legis nr 2/00

  Artiklar i bank- och facktidskrifter om
  1. export- och importfinansiering, om
  2. valutareglering och -bestämmelser för banker och företag vid utlandsfinansieringen
  3. kredit- och stämpelskattebestämmelser i Finland från -70- till -90-talet
  4. betalningssätt- och säkerhetsmedel i internationell handel.

Insändare och artiklar i dagspressen

 

Lexikon, Fafa

Vokabulär använd av 2-åring (Martin 1998)

Barnlitteratur:

Ove, 9 år: Mina äventyr och bedrifter, 1948, Treangelförlaget

  Fyndat på bokreor

Söderström