Länkar finns runt om på våra sidor, i sina sammanhang.

Här är en för den som behöver yrkeskunnig, engagerad och östnyländskt orineterad hjälp med hemsiodor och datafrågor:

Annika Lindfors, Liljendal