20.12.2009. Klimatet är äntligen besegrat. På klimatmötet i Köpenhamn har väldens ledare äntligen tagit tjuren vid hornen och gått till pudelns kärna: i stället för att försöka samsa stridiga och obeslutsamma viljor har man helt enkelt riktat sig direkt till klimatet och förklarat att det inte får stiga med mer än 2 grader. Tänk att det här måste ta så lång tid.