KALLELSE TILL VATTEN- OCH AVLOPPSMÖTE PÅ SARFSALÖ

  Ett lyckosamt nytt år till er alla och förhoppningsvis många lyckliga år till på Sarfsalö!

Har ni tänkt bo kvar på Sarfsalö år 2014? Eller åtminstone någon gång besöka ert fritidsställe? Har ni i så fall redan planerat för ert avloppsvatten. Hur blir det med WC, Puu See och PC?

Om inte, så kom med oss andra och planera på Byagården 24.1.04 kl. 15.

Avloppsfrågan

Från nyåret trädde nämligen en ny förordning om hantering och rening av avloppsvatten i kraft och den gäller alla byggnader där det uppstår avfallsvatten. Enligt förordningen skall fastighetsinnehavarna också göra en utredning om sina avloppssystem och om hur de underhålls. Utredningen skall vara färdig senast 31.12.2007 och ifall fastigheten har vattenklosett, redan 31.12.2005. Kommunen har också i stöd av miljöskyddslagen givit egna instruktioner om hantering av avloppsvatten som uppstår vid boende.

Det finns många alternativa lösningar och vi tror att det går att hitta något som så småningom skall passa oss alla. Men senast 31.12.2013 bör varje fastighets avloppsreningssystem fylla förordningens krav.

Vattenfrågan

För några år sedan gjordes en förfrågan om intresset för ett vattenandelslag på Sarfsalö. Efter det har det varit torra somrar och tomma brunnar och förfrågan har följts upp med en konsultutredning gjord för byarådet om vattenförsörjningen på Sarfsalö. Planerna på ett vattenandelslag för försörjningen av såväl vatten som avlopp ligger nu i startgroparna och vill ni själva få del av möjligheterna gäller det att ställa upp på mötet och inhämta information.

IT-kommunikationen

Många av er har antagligen följt med Nisse Husbergs framträdanden i tidningar och TV. Om inte, har ni en chans nu på mötet. Vi tror nämligen att han har rätt i sin syn på utvecklingsbehovet när det gäller dataöverföring, speciellt på glesbygden, och har bett honom komma och berätta om hur de gjort i bl.a. Hindersby i Lappträsk. Han jämför läget med det som rådde när bilen uppfanns och vägnätet behövde byggas ut för den sortens trafik. Vi har chansen att göra som han lär när vatten- och avloppsnätet byggs ut, dvs samtidigt dra ett rör för optisk fiber och få möjlighet till bredbandsanslutning så att säga på köpet. Annars riskerar vi att mjölkas i flera omgångar på kostnader för anpassningen till den fiberteknik som förr än vi anar blir oundgänglig. Sommarens adress till vägmyndigheterna lät förstå att vi inte vill nöja oss med dåligt underhållna och långsamma vägförbindelser. Det gäller väl också datavägarna?

På mötet träffar vi bl.a.

Heidi Lyytikäinen, miljövårdchef , Pernå kommun

Mårten Bergqvist, byggmästare, Pernå kommun

Miljöcentralens representant

Nils Husberg, jordbrukare i Lappträsk och tf professor i datateknik vid Tekniska högskolan

Välkommen och berätta gärna om mötet för dem vi kanske inte når med den här kallelsen!

SARFSALÖ BYARÅD RF.

   
       
  Sarfsalö Byaråd