Jury, tidskrift för deckarvänner Nr 1 / 2003

Kristina och Ove Paul, Mord i mäsk (eget förlag 2002)

Detta är den tredje deckaren av finlandssvenska makarna Paul. De två första Då tystnade fågelsången och Kuddkriget, har tidigare funnits i endast privatupplagor i A4-format, men släpps nu liksom Mord i mäsk i bokform. Också denna har några år på nacken, dock enbart som internetbok.

Huvudpersonerna i alla är makarna Anna och Olle Rönnqvist samt deras gode vän Birger Ottosson från Centralkriminalen. I samtliga fall rör det sig om traditionella, dialogrika pusseldeckare, som andas mer tidigt 1960-tal än 2000-tal. Den här gången hittas ett lik i ett mäskkar på en skola, och makarna Rönnqvist startar i god ordning en egen, privat utredning.

Dialogen är väl ordrik och intrigen har en del svaga punkter. Men uppskattar man traditionella pussel är det endå avkopplande läsning med underhållande glimtar av finlandssvensk vardag - och nostalgikänsla får man, även om handlingen är förlagd till nutid.

Detsamma kan i sig sägas om de båda övriga Paulromanerna, av vilka Kuddkriget är den bästa.

Johan Wopenka