Är Finland fult? Spansk miljö  
Finsk miljö

Till vänster: Finsk miljö

Ovan: Spansk miljö

Till höger: Skärgårdsmiljö

Skärgårdsmiljö
I dagens Iltalehti (7.4.2000) ingick åter en av Kaari Utrios läsvärda artiklar. Hon berättar att en berest tysk turist diskret frågade henne, om vi i Finland förstod att skillnaden när man kommer från Sverige till Finland är lika stor som när man reser från Finland till Ryssland, ibland större. Sverige är vackert, snyggt och välskött. Finland är en avstjälpningsplats, byggnaderna förskräckliga och toiletterna förfärande. Vad har riktigt hänt här?

Utrio fortsätter med att filosofera över orsakerna till det här och ger exempel på vad hon menar: I Tavastehus drog man motorvägen rakt genom stan, gamla Idensalmi jämnades med marken, Kuopio torg förstördes (Borgå kommer osökt i tankarna), hela trähusstadsdelar har blivit betongkuber över en natt. I Punkalaidun drogs kyrkbyns huvudstråk rakt genom begravningsplatsen! De finska kyrkbyarna har över lag skövlats så anskrämligt, att man saknar ord. Allt, som på något sätt kunde innebära trivsamhet, har med omsorg avlägnats ur landskapet.

Den här utvecklinger finner hon att tog sin början på 1960-talet. Finländarna började förbättra sina miljöer enligt bästa insikt. Det var en uppblåst, snål, ociviliserad och vulgär insikt, säger hon.

Det är hårda ord, och hon konstaterar själv att man lätt blir sårad över sådana omdömen. Ifall man inte, som hon, rest en del i fosterlandet. Vårt underbara land är så fult och ostädat att man skäms.

Jag tar upp det här därför att det på pricken beskriver de känslor vi själva har, min fru och jag. Vi brukar bli påminda om det alla somrar, när en god vän till familjen kommer ner till oss på Sarfsalö till Johanne och utbrister hur välgörande det igen har varit att köra genom de vackra byarna, förbi strandsluttningen i Härpe och vidare ner till Horslök. Och hur annorlunde det är i jämförelse med att åka inåt landet. Det är ju nämligen så, att vi i stor utsträckning bevarats från ovan beskrivna skövling i den finlandsvenska skärgården.

Våra bysamhällen, om än lika utsatta som alla andra av indragna postkontor, butiker och skolor, har ändå på något sätt lyckats hanka sig fram och bevarat den harmoniska prägel och samhörighet med naturen som är utmärkande för tidigare byggande. Må Gud unna att så skall förbli.

Samma reflexioner gör man också när våra uppburna arkitekter kommer till tals. Vad är det som är så fint egentligen i vår moderna finska arkitektur? Och varför njuter ögat i stället så mycket mer av t.ex. det sydeuropeiska sättet att bygga, det må vara fråga om hur nya uppföranden som helst? Är det bara för att gräset är grönare på andra sidan staketet? Jag tror inte det. Och det fenomenet kan det ju inte vara fråga om för den tyska turisten ovan.

Ove Paul / 7.4.2000

  Finsk arkitektur

Till vänster: Finsk arkitektur

Nedan: Spansk arkitektur

Till höger: Skärgårdsarkitektur

  Skärgårdsarkitektur

Två öar

Spansk miljö

HEM