FRISKVÅRDSCENTRALEN

Byagården med Friskvårdscentret
Friskvårdscentralen fungerar tillsammans med mycket annat i Byagårdens utrymmen. Idén med en Friskvårdscentral är att där ha plats och resurser för verksamhet som försöker förebygga och komplettera behovet av egentlig hälsovård. Där kan man mäta blodtryck, kolesterol, osteoporos osv. I praktiken har detta gjorts på sk servicedagar, till vilka man kan beställa tid för mätningarna eller annan serviceverksamhet.

Verksamheten har bekostats av Byarådet med understöd från olika organisationer. Borgåbladet meddelade just idag (4.4.2000) att Sarfsalö Byaråd beviljats 10000 mk för upprätthållandet av skärgårdskontoret på Byagården. Bidraget betalas ur medel från Folkhälsans och Svenska Kulturfondens gemensamma social- och hälsovårdsprojekt och underlättar anställningen av ett byarådsbiträde för några timmar i veckan. I uppgifterna ingår bl.a. uthyrning av olika artiklar som Folkhälsan ställt till Byarådets förfogande.

 

Friskvårdcentralen på Byagården i Härpe kan sålunda tillhandahålla artiklar som bilsitsar, flytvästar, hjälmar m.m. för uthyrning. Artiklarna får hyras av vem som helst i kommunen.

Friskvårdscentralens verksamhet bygger på ett samarbete mellan Folkhälsan i Nyland och Sarfsalö Byaråd. Kontaktpersoner i Byarådet är ordförande Carola Nyqvist och Ethel Berg . Nästa servicedag är 20.4., då man tillhandahåller osteoporosmätning. Kl 14 håller Kitty Seppälä ett föredrag om bentäthet. Ett tjugotal namn finns redan på listan.Åtta tider finns ännu att reservera.