Finlandssvensk båttidskrift

FRISK BRIS Nr 2, mars 2011

 

Jan Eriksson:

 

Deckare i finlandssvensk miljö

 

En trevlig bekantskap för skeppsbiblioteket är en serie deckare av Kristina och Ove Paul. Böckernas handling försiggår dels (och mestadels) på en fiktiv ö, Simminge, och delsi i en förort till Helsingfors. Simminge företer påtagliga likheter med Sarvsalö, som är författarnas sommarviste, men skulle kunna vara vilken som helst större ö längs den finlandssvenska kusten. Eller, okay, vad dialekten beträfar, begränsat till kusterna vid Finska viken.

                      Huvudpersonerna är ett medelålders par där hustrun har rötter i Simminge, hennes släktingar på ön, och en yngre poliskonstapel från Sibbo, plus diverse olika byoriginal. Berättelserna flätas kring plötsliga dödsfall i deras näromgivning, som för det mesta visar sig vara mord eller dråp i en eller annan form. Intrigerna håller väl ihop (förutom den märkliga frekvensen av skumma dödsfall i den finlandssvenska vardagen) och en viss spänning företes emellanåt, så böckerna kan med behållning läsas som sådana, som välskrivna ”who done it”. Dialektreplikerna känns också genuina.nDeras enligt min mening största kvaliteter är ändå de utmärkta skildringarna av den trygga för oss alla välbekanta miljön, som vi så sällan träffar på i litteraturen. Ingenting behöver förklaras eller beskrivas särskilt utan allt känns hemtamt. Samtidigt får man avnjuta den ena efter den andra diskreta, men nog så giftiga, kommentaren om aktuella fenomen i vår närmiljö, med en läcker dos av humor som krydda.

                      Ove Paul säger sig ha debuterat som deckarförfattare med handskrivna krior tillsammans med kompisar. Det äkta paret har sedan närmare pensionsåldern tillsammans skrivit tillsvidare sex titlar i deckargenren, men hur de fördelat arbetet framgår inte i böckerna. Man kan i alla fall inte särskilja vad som är skrivet av vilkedera. De är utgivna på förlaget Omakirja, som förefaller ha anknytning till Akademiska Bokhandeln, och på Pilot Kustannus. Layouten skvallrar om lågbudgetutgivning, men det stör faktiskt inte ett dugg. På författarnas nätsida http://personal.inet.fi/koti/ove.paul/deckare.htm kan man få närmare uppgifter om tillgänglighet.

                      De sex titlarna är:

·       Då tystnade fågelsången 1991

·       Kuddkriget 1991

·       Mord i mäsk 2002

·       Vatten är ett farligt gift 2004

·       Eget namn i boken 2006, som skiljer sig något från de övriga, med historiska inslag, och ger ett smått rörigt intryck.

·       Tills döden skiljer oss samman 2008