FÖRETAL

Vår debut "Då tystnade fågelsången" introducerade en bok som egentligen var avsedd för oss själva, för oss "vanliga finlandssvenskar" som någon gång skulle vilja läsa en deckare från vår egen miljö och på vårt eget språk. En bok utan allt för höga litterära ambitioner, hellre underhållande och roande än frossande i våld.

När vi väl hade skrivit den, gav vi den också åt några vänner att läsa och mottagandet var så pass gott att vi beslöt producera den i så enkel men samtidigt läsbar och proper form som möjligt för att göra den tillgänglig för lite fler. Vid det här laget vet vi att "Fågelsången" tilltalade de tilltänkta läsarna såväl till språk som innehåll, för med anspråkslös marknadsföring sålde vi inom någon månad ett femtiotal exemplar av boken på våra arbetsplatser och bland bekanta.

Vi tycker det är verkligt bra, men de etablerade finlandssvenska förlagen bedömer naturligtvis sina möjligheter enligt andra kriterier så vid det här laget vet vi också att de inte tror på att trycka vår sorts bok med ekonomisk vinst.

Men vår "exklusiva" läsekrets ropar efter mer. Så det kändes bra att fortsätta med Kuddkriget - som vi nog hade börjat med långt tidigare.

Vi kan inte själva säga om Kuddkriget motsvarar andras förväntningar, men vi hopppas det.

Författarna