EVENEMANG 2003

   
  Lörd. 7.6. kl. 10-12

Sommartorget öppnas. Torget fortsätter varje lördag till 30.8, johannehelgen dock på midsommarafton kl. 10-13.

Lörd. 14.6. kl. 10-12

Sarfsalö hembygdsmuséum öppnar Pernå församlings 650 års jubiléums utställning "Från dop till begravning".

Torsd. 19.6. kl. 18.00

klär vi midsommarstången på Byagårdens plan. Tag med blommor och blader.

Fred. 20.6. kl. 10-13

Sommartorgets midsommarstång reses kl. 12 och festen fortsätter med skärgårdsvisor sjungna av kören "Blokombland". Lekar och dans runt stången leds av kantor Mia Aitokari.

Café Oddas öppnar för säsongen.

Lörd. 12.7.

Under torgtid antikrådgivning med antikhandlare Erkki Saukkokangas från Borgå.

Veckändan 19-20.7.

Gästar Härpebyggdda skutan Kathrina Härpeviken och i samband med besöket ordnas en "byapromenad till sjöss" med Kathrina från Härpeviken österut runt Sarfsalö och vändning tillbaka till Härpe. Närmare information på anslagstavlorna fr.o.m. 15.6.03.

Lörd. 30.8. kl. 19

Forneldarnas natt firas på Nyqvists båtvarv i Horslök.

Sönd. 30.8.

Pernå församlings 650 års jubiléums festgudstjänst i Pernå kyrka.

Lörd. 4.10.

Höstmarknad. Efter marknaden möte om vatten- avlopps-, och bredbandsfrågan. På kvällen firas Sarfsalö Byaråds 10 års jubiléum med en fest på Byagården. "Alla med, 100 år till!"

Folkhälsan ordnar simskola på Sarfsalö i juli. Tid och plats meddelas senare på anslagstavlorna. Pappers- och klädinsamlingar planeras till slutet av sommaren. Tomglas och använda batterier kan som tidigare lämnas i kärlen nedanför Snabbköp Björkell.

Ett projekt för fotodokumentering av hus på Sarfsalö kör igång i sommar. Ove Paul har fått ett stipendium på EUR 1000 av Svenska kulturfonden för ändamålet. Byarådet och museigruppen bistår med råd och dåd. Intresserade kan kontakta Ove.

Följ med på anslagstavlorna och Byarådets torgstånd, för det kan komma ändringar och tillägg till programmet. För den som har tillgång till Internet lönar det sig att hålla ett öga på Oves och Kristinas hemsidor