Boken om vår ö del III

Förord

Årets upplaga av Sarfsalö-boken, Boken om vår ö, del III innehåller för första gången en finskspråkig artikel. En familj Kaila vistades några somrar under slutet av 1920-talet i Härpe och vi får föja med familjemedlemmarnas liv och leverne i den för dem ovana omgivningen.

Vi har också denna gång glädjen att publicera en artikel av en fast bosatt skribent. Redaktionen för alla tre böckerna har till största delen varit bemannad av sommargäster, av vilka de flesta dock har haft livslång kontakt med bygden, men vi efterlyser flera bidrag av den fasta befolkningen. Vi vet att det finns förmågor och att det finns kunskaper. Det är bara att fatta pennan.

På Sarfsalö Byaråds vägnar

Kim Wahlroos

 
 

Tillbaka till Innehåll