Boken om vår ö del II

Förord

En hembygdsbok är som ett vildvuxet träd i bördig jord: det förgrenar sig s.a.s. av sin egen kraft. Materialet till Boken om vår ö är nästan överväldigande. Det gällde att beskära med verklighetens sekatör. Det är svårt och ofta vanskligt att prioritera, därför valde undertecknad att helt enkelt utelämna de artiklar som han själv skrivit: om fisket och om ortnamn på Sarfsalö. Dessutom håller materialet om Erik Härkäpää på att svälla ut. Fil. lic. Birger Gestrin har förtjänstfullt översatt Härkäpääs dikt till Gustav Vasa och Härkäpääs brev från Wittenberg till Åbo. Bo Arlander har stått till tjänst med material om denna storman från Härpe. Det utelämnade materialet torde ingå i Boken om vår ö III.

På Sarfsalö Byaråds vägnar vill jag tacka alla dem som utan ersättning, utan att spara möda och tid bidragit med artiklar, foton, översättningar och sakuppgifter. Intresset för Boken om vår ö överträffar alla förväntningar.

På Sarfsalö Byaråds vägnar

Kim Wahlroos

 
 

Tillbaka till Innehåll