Boken om vår ö del I

Några ord före orden

Äntligen!: Sarfsalöboken "Boken om vår ö" del I är förhanden. Planer finns till för att förverkligas! Men vi ska inte, i den första ivern, hoppa över skaklorna och tota ihop allt möjligt material om vår ö inom två pärmar. En serie böcker får inte bli ett puzzle med oöverskådliga ramar och delar.

Redaktionen beslöt i ett tidigt skede att köra med strama tyglar, dvs. Att varje del i serien Boken om vår ö ska vara tematiskt någorlunda enhetlig.

I den första delen har redaktionen koncentrerat sig på kommunikation, skolor och service. Några "udda" artiklar och dikter torde piffa upp helheten.

Materialet är överväldigande. Det är nästan som att försöka tömma bottenlösa brunnar.

I följande del, som utkommer 1996, är tyngdpunkten på basnäringarna: jordbruk och fiske. Avsikten är också att kolla in hemmanens historia.

Radaktionen bör med stor och tjock penna understryka att allt arbete som gjorts för Boken om vår ö gjorts frivilligt.

Tacksamheten är stor och äkta! Boken om vår ö är inte enbart ett uttryck för en självklar identitetskänsla för hem- och sommarrön, den är också, och framförallt, en kärleksförklaring till Sarfsalö.

Ett stort tack går till Svenska kulturfonden, Pernå kommun och till alla dem som bidragit med finansieringen.

Kim Wahlroos

(på Byarådets vägnar)

 
 

Tillbaka till Innehåll