BOKEN OM VÅR Ö  
  Sarfsalö Byaråd har hittills utgett tre hembygdsböcker: Boken om vår ö, delarna I-III 1995, 1996 och 1998. För tillfället finns inga planer på en fjärde bok, men visst material finns dock. Tiden får utvisa hur det går med den saken.

Böckerna kan beställas av styrelsemedlemmarna eller köpas i Björkells butik eller på sommartorget.

Boken om vår ö del I

Redaktör: Kim Wahlroos

Redaktionskommitté: Ethel Berg, Kristina och Ove Paul, Christel Lindholm, Lars Erik Ahlgren och Ossi Enkvist

Innehåll:

Förord - Kim Wahlroos

Erik Härkäpää, en storman från Härpe - Kim Wahlroos

Vägen - Kristina och Ove Paul

Buss- och färjtrafiken - Gun Spring

Skolorna på ön - Christel Lindholm

Minnen från skoltiden - Christel Lindholm

Något om seglationen - Kim Wahlroos

Sarfsalö får sitt kapell - Christel Lindholm

Den gamla bysmedjan i Härpe - Greta Kalsson och Lars-Erik Ahlgren

Från bybutik till snabbköp - Lars-Erik Ahlgren

När det tremotoriga Junkersplanet landade i Lill-Toas beteshage - Ossi Enkvist

Hjalmar - Ossi Enkvist

Ett litet tillägg om "Pörtö" och "Lovisa" - Ossi Enkvist

Danielsson - Ossi Enkvist

Sarfsalövisan - Nikolai von Weymarn

Två dikter från Sarfsalö - Kim Wahlroos

Sarfsalö-valsen - Lars-Erik Ahlgren

Hur skrivs Sarfsalö?

Bildmaterialet

Boken om vår ö del II

Redaktör: Kim Wahlroos

Redaktionskommitté: Lars Erik Ahlgren, Sonja Backman, Ethel Berg, Ossi Enkvist, Maj Korlin, Christel Lindholm, Kristina Paul, Ove Paul, Christina Stenvik, Gun Spring.

Innehåll:

Förord - Kim Wahlroos

Mannerheims brev till eleverna vid Härkäpää skola

Kvarnen - Ove Paul

En gammal kvarn och dess sista mjölnare - Anni Lindholm

Förteckning över Högrefolkskolan i Härkäpää by af Perno socken inskrifna elevers namn - Lars-Erik Ahlgren

Sarfsalö Ungdomsförening - Maj Korlin

Vias - Ossi Enkvist

Viasholmens geologi - Clarence Werngren

Från Svennas till Suvikunta - Ethel Berg

Strandas i Horslök - Gunnel Forsblom

Nybondas i Horslök - Gun Spring

Berättelse om Näse i Sarfsalö by - Sonja Backman

Mjölknäs - Sonja Backman

Skrönor

Bönehus och boksamling i Horslök - Gun Spring

Från brevbärare till postombud - Christina Stenvik

Hälsovård - Kristina Paul

Tant Huldi - Gun Laciai

Finlands enda kvinnliga sumpskeppare - Christel Lindholm

Nybyggare på Sarfsalö - Valborg Westerlund, Ethel Berg och Christel Lindholm

Dubbelmordet på Nybondas - Ove Paul

Två berättelser: Fallskärmshopparna, En besvärlig menförestransport - Lena Forsblom

Bildmaterialet

Boken om vår ö del III

Redaktör: Lars-Erik Ahlgren

Redaktionskommitté: Kim Wahlroos, Sonja Backman, Ossi Enkvist, Tua Enkvist, Christine-Louise Gestrin, Ove Paul, Gun Spring, Ethel Berg, Fred Packalén, Christina Stenvik, Kristina Paul. Marita Tiirikainen.

Innehåll:

Förord - Lars-Erik Ahlgren

Öjensomrar - Christine-Louise Gestrin

Härkäpääs minnesdikt över Gustav Wasa - Kim Wahlroos

Jeppas i Rösund - Tua Enkvist

Lilljohannes och hans efterkommande - Lars-Erik Ahlgren

Lubondas - ett kronoboställe från "Svenska tiden" - Bo Arlander

Dubbelmordet på Nybondas - en uppföljning - Ove Paul

Konungsvattnet och Konungsviken vid Byön - Clarence Werngren

Sarfsalöanekdoter - Fred Packalén

Tanterna Friedman på Svennas - Teta Pousette

Sarfsalö gård - Sonja Backman

Sommarstugeliv på Byön - Ossi Enkvist

Två visor från Sarfsalö - Ossi Enkvist

Glimtar från Virhamn - Christian Lanciai

Kesämuistoja Härkäpäästä - Kaila

Pärmbild: Lennart Segerstråle, "Ut på fiske" 1944, Östervik i Rösund. Oljemålning 63x48 cm, AmosAnderssons konstmuseum, foto Matias Uusikylä.